U bent hier

GRONDetafel: Meer biolandbouw in je gemeente

Doelgroep: 
Lokaal bestuur, Onderneming
Thema: 
Voeding
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)

De Landgenoten brengt in jouw gemeente alle lokale stakeholders in kaart (bioboeren, privé-grondeigenaren, kerkfabrieken, notarissen, …) en brengt ze samen tijdens een eenmalige netwerkavond. Samen gaan we op zoek naar ruimte voor lokale boeren in de regio. Laat jouw inwoners ontdekken wat zij kunnen doen voor méér gezonde en lokale voeding, voor een levendig en groen platteland.

Wil je graag in jouw gemeente ruimte voor een lokaal, duurzaam landbouwbedrijf? Groot gelijk, want als gemeente kiezen voor korte keten is goed voor je buurt, de boer en het klimaat. Heb je zelf geen landbouwgrond ter beschikking? Toch kan je als gemeente het voortouw nemen.

Projectinhoud en -verloop

Stap 1: Lokaal stakeholderonderzoek
Samen met (een) lokale (bio)boer(en) gaan we op zoek naar grond in en rond jouw gemeente. We brengen hiervoor interessante stakeholders in kaart: geïnteresseerde burgers, collega-boeren, lokale politici, ambtenaren, kerkfabrieken, middenveldorganisaties…
 
Stap 2: Organisatie netwerkavond ‘GRONDetafel: ruimte voor ons voedsel van morgen’
Voor deze stakeholders organiseren we een eenmalig netwerkevent. Met de getuigenis van (een) bioboer(en) op zoek naar grond in jouw regio maken we de aanwezigen bewust over de grondproblematiek waarmee de (lokale) landbouw te kampen heeft. Eventueel kan dit aangevuld worden met inspirerende video-getuigenissen van boeren in heel Vlaanderen of een korte docu bv. ‘The land for our food’ over de zoektocht naar grond van Europese boeren (’20 min).

Vervolgens gaan we interactief aan de slag en zoeken we op een oplossingsgerichte manier naar samenwerkingsverbanden tussen mogelijke grondeigenaren en de bioboer(en) in kwestie.
 
De inhoudelijke organisatie van dit event wordt getrokken door De Landgenoten, met inbegrip van lokale bekendmaking, pers, verslag en evaluatie achteraf.

De gemeente is zelf verantwoordelijk voor 

De gemeente ondersteunt De Landgenoten bij het vinden van een geschikte zaal, de praktische organisatie van de netwerkavond en bij het verspreiden van de uitnodiging, het aanspreken lokale perscontacten, etc.

Prijs

Lokaal stakeholderonderzoek - 8u
Organisatie netwerkavond, incl bekendmaking, evaluatie en verslag - 22u

Prijs 2400 €

Contactpersoon en gegevens 

De Landgenoten
contact@delandgenoten.be
03 286 92 77

 

Getuigenissen van klanten: 

“We willen aantonen dat we als gemeentebestuur op een verantwoorde manier voor onze inwoners kunnen zorgen. Biologische landbouw maakt deel uit van deze visie en het is een mooi voorbeeld van de korte ketenfilosofie de we nastreven”, Gemeente As, burgemeester Tom Seurs