U bent hier

Boost Je Buurt evenement: betrek je burgers bij je klimaatplan

Doelgroep: 
Burger, Lokaal bestuur, Vereniging
Thema: 
Circulaire economie
Energie
Mobiliteit
Natuur en bos
Ruimte
Voeding
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)

Het halen van je klimaaatdoelstellingen staat of valt met de inzet van het stadsbestuur, maar ook die van bedrijven, verenigingen en inwoners. Hoe overtuig je hen om samen die veranderingen te realiseren? Met Boost je Buurt wil Bond Beter Leefmilieu een antwoord bieden op deze vraag. 

Boost Je Buurt is een evenement die we samen uittekenen aan de hand van de prioriteiten in jouw meerjarenplan, en de expertise van het netwerk van BBL. Het klimaatplan dat nu op je bureau ligt, komt tot leven. Daarvoor zorgen wij met een gevarieerd programma, boordevol mensen met jarenlange ervaring. Als gemeente leg je de nadruk op de thema’s die je belangrijk vindt, en kun je bovendien tonen welke initiatieven je zelf neemt. De boodschap: iedereen kan bijdragen aan lokale transitie, je moet gewoon met iets beginnen. 

Bond Beter Leefmilieu werkt samen met de gemeente om het evenement inhoudelijk vorm te geven. Daarnaast wordt in overleg gegaan met het lokale netwerk om het event lokaal te verankeren (milieu en natuurorganisaties, verenigingen, burgerinitiatieven, duurzame ondernemers & bedrijven, coöperaties, enthousiaste burgers,...) Voor en na die dag gaan wij samen met jou aan de slag om om ervoor te zorgen dat de dag op punt staat en de opvolging verzekerd is.

Hoe ga je aan de slag?

Voorbereiding

Telefonisch overleg met de initiatiefnemende ambtenaar. Bespreken en eerste afbakening van de scope van het project. We bekijken samen hoe we er een onvergetelijke dag van maken. Is het project goedgekeurd door het schepencollege? Welke modaliteiten wensen jullie? Wat is jullie doelstelling? 

Stap 1: We bezoeken jouw gemeente

Wanneer de locatie en datum voor het event zijn vastgelegd, plannen we samen een bezoek aan de gemeente. Dit is het ideale moment voor een opstartvergadering met de betrokken ambtenaren en schepen. We leggen een timing vast en overlopen de verschillende stappen in het proces. Cruciaal is de netwerkanalyse waarbij we interessante stakeholders in kaart brengen die kunnen bijdragen aan het event: geïnteresseerde burgers, lokale politici, lokale organisaties, duurzame bedrijven, maar ook mogelijke communicatiekanalen of communicatie partners.

Stap 2: Samen stellen we het programma op 

We sturen een overzicht van alle workshops die je kan boeken. We zorgen ervoor dat lokale initiatiefnemers, milieu- en transitie-organisaties betrokken zijn bij de inhoudelijke invulling van de dag. En we maken de eerste afspraken over de praktische organisatie van de Boost je Buurt-dag.  

Stap 3: Organiseren van de dag

De taakverdeling worden verduidelijkt in een draaiboek op maat. BBL boekt alle workshops en coördineert de programmatie van de dag. Daarnaast krijg je communicatiemateriaal en een communicatieplan om Boost je Buurt tot bij de burger te brengen. Hierna is het aftellen tot jouw event! 

Stap 4: D-day

BBL is op de dag zelf aanwezig voor coördinatie van de verschillende workshops en sprekers. Vrijwilligers of medewerkers van de gemeente helpen gedurende de dag. 

Opvolging en nazorg

Nabespreking tussen coördinerend ambtenaar en BBL. Wat hebben we geleerd uit de dag? Welke resultaten zien we? Hoe hebben we bijgedragen aan de vooropgestelde doelstelling? Wat zijn de to do’s, next steps?

 

De gemeente is zelf verantwoordelijk voor

In de gemeente is er één aanspreekpunt dat verantwoordelijk is voor de interne coördinatie in de gemeente. Hiernaast vragen we de gemeente om een aantal zaken zelf op te nemen, zodat het event in lokale handen blijft. 

 • Ambtenaren leggen Boost je Buurt voor op het college

 • De gemeente legt zelf de datum vast

 • Locatie, catering en technische materialen wordt geboekt door gemeente 

  • gemeente zorgt voor minimum materiaal dat aanwezig moet zijn (inkleding zaal, tafels, stoelen, microfoon, beamers,...)

 • Keuze maken uit het aangeleverd programma op basis van prioriteiten en doelstellingen van de gemeente

 • Maken van netwerkanalyse samen met projectmedewerker

 • Communicatie content voor het Boost je buurt event wordt door BBL aangeleverd, maar door de gemeente zelf verspreid

  • Drukwerk zelf te printen

 • Personeel voorzien op het evenement zelf: opbouw, praktische begeleiding dag zelf, opkuis 

 

Prijs

Prijs minimum €14.300 (excl. btw). Meer uitleg over wat er in de prijs vervat zit vind je in de uitgebreide fiche onderaan de pagina