U bent hier

Een warmtenet voor jouw stad of gemeente

Doelgroep: 
Lokaal bestuur
Thema: 
Energie
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)
Stef Vandercruyssen
0485/06 37 97
Iedereen is het er over eens dat warmtenetten een belangrijke schakel vormen om de voorziening van warmte lokaal en klimaatneutraal te maken. Maar komt jouw gemeente of stad wel in aanmerking om aan te sluiten op een warmtenet? En hoe pak je zoiets aan?
 
Voor dit aanbod werken de energie experts van BAS Bouwen samen met een expert warmtenetten van zusterbedrijf BeauVent. BeauVent heeft door de aanleg van hun warmtenet in Oostende heel wat expertise op dit vlak.
 
Projectinhoud en -verloop
 
  1. In eerste instantie wordt er een intake gesprek gepland tussen de experts van BAS Bouwen en BeauVent en het lokaal bestuur. Hier worden de verwachtingen van het bestuur afgetoetst en wordt een eerste inschatting van het potentieel aan warmteleveranciers en warmteafnemers in kaart gebracht. 
    Indien uit dit overleg blijkt dat er op dit moment te weinig potentieel is voor een warmtenet wordt deze analyse in een rapport gegoten en wordt het traject daarmee afgesloten.
  2. ​Indien er potentieel aanwezig is in de betreffende stad of gemeente volgt er een haalbaarheidsstudie waar alle geïdentificeerde potentiële leveranciers en afnemers van warmte in kaart worden gebracht.
    Op basis van deze studie kan de technische en economische haalbaarheid van een warmtenet worden ingeschat. Deze worden gepresenteerd in een rapport en voorgelegd aan het lokaal bestuur.
  3. Indien na de haalbaarheidsstudie beslist wordt om het traject verder te zetten volgen er gesprekken met de diverse potentiële leveranciers en afnemers. Vanaf dit punt kan BeauVent het verdere traject in eigen beheer overnemen teneinde het warmtenet te bouwen en uit te baten, of wordt het dossier overgedragen aan een andere partij in welk geval BAS Bouwen verder instaat voor ondersteuning van het lokaal bestuur inzake aanbesteding, opvolging e.d.m. op maat van de vraag van het bestuur.
 
De gemeente is zelf verantwoordelijk voor
 
Het aanstellen van een contactpersoon die de studie opvolgt vanuit de gemeente.
 
Prijs
 
  • Intakegesprek + rapport: 800€ (ex BTW)
  • Intakegesprek + haalbaarheidsstudie: 5600€ (ex BTW)
  • Bijkomende ondersteuning (stap 3) in regie à 85€/uur (ex BTW)
Contact
 
Stef Vandercruyssen heeft 20 jaar ervaring als hoofd technische dienst in ziekenhuizen en zet zijn expertise graag in om uw organisatie energie te laten besparen.
0485/06 37 97
 

https://www.beauvent.be/project/warmtenet/warmtenet-oostende

Foto BeauVent