U bent hier

Ruimte

Je kinderen hoppen ’s morgens op de fiets om veilig naar school te rijden. Je komt zonder stress aan op je werk, want onze steden en dorpen zijn zo slim ingericht dat we veel minder auto's nodig hebben. Buren kennen en helpen elkaar. Wonen, werken en winkelen gebeurt allemaal in het centrum van onze steden en dorpen. Die zijn makkelijk te bereiken met fiets, trein en bus. Verkavelen doen we niet meer, extra woningen die nodig zijn bouwen we zoveel mogelijk bij in de kernen. Zo beperken we de nood aan verplaatsingen en blijft er ruimte voor echte natuur en duurzame landbouw in Vlaanderen. Dat is de ruimtelijke ordening van de toekomst: we leven dichter bij elkaar in groene, gezellige wijken.

Rol van lokale actoren: zet in op kernversterking om open ruimte te vrijwaren

Benieuwd naar concrete maatregelen en goede voorbeelden om deze doelstelling te bereiken? Lees verder in het Inspiratieboek voor een duurzaam lokaal beleid en volg het nieuws op gemeentevoordetoekomst.be.

Met dit dossier draagt BBL bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelen: