U bent hier

Opwijk. Twee woonuitbreidingsgebieden worden open ruimte

Bron: 
Het Nieuwsblad 14 augustus 2021
Dit artikel werd gereproduceerd met toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden. Elk hergebruik dient het voorwerp uit te maken van een specifieke toestemming van de beheersvennootschap License2Publish: info@license2publisch.be.

Het gemeentebestuur van Opwijk zal twee van de drie overgebleven woonuitbreidingsgebieden definitief herbestemmen tot open ruimte. Het derde gebied wordt behouden als strategische reserve om woonbehoeften op zeer lange termijn in te vullen. 

Het gaat om Korruit en Rubensveld. Korruit is een binnengebied gelegen tussen de Nieuwstraat en de Kalkestraat. Rubensveld is gelegen langs het Rubensveld dat aansluit op het wandel- en fietspad Lierekensroute. Het derde woonuitbreidingsgebied is bekend als de Meerweg, een gebied langs de Meerweg en de Kapellebaan. Dit gebied sluit aan bij het station van Opwijk. “Omwille van de gunstige ligging van dit gebied hebben we hier niet voor herbestemming gekozen tot open ruimte. Dat gebied willen we behouden als strategische reserve”, zegt burgemeester Inez De Coninck (N-VA), bevoegd voor ruimtelijke ordening. 
 

'Gelet op de veranderende visie over het aansnijden van open ruimte en de vele mogelijkheden die er nog zijn in onze woongebieden, vinden we het niet meer opportuun om deze open ruimte ooit nog te laten ontwikkelen,” aldus burgemeester Inez De Coninck (N-VA).“Gelet op de gewijzigde visie omtrent het aansnijden van open ruimte en gezien de vele mogelijkheden die er nog zijn in de woongebieden, vinden we het niet meer opportuun om deze open ruimte ooit nog te laten ontwikkelen”, zo gaat ze verder. 

Duidelijk signaal 

“Voor het gebied van Rubensveld werden we de voorbije jaren geconfronteerd met aanvragen tot groepswoningenbouw. We hebben die aanvragen telkens geweigerd. We willen nu een duidelijk signaal geven dat we dit gebied niet geschikt vinden om te bouwen. Een deel van het gebied is immers aangeduid als mogelijk overstromingsgebied. Ook de Vlaamse overheid duidde het gebied aan als signaalgebied. Dat zijn gebieden die nog niet bebouwd zijn, maar wel een harde bestemming hebben (woonuitbreiding) mét een waterproblematiek. Het gebied sluit niet aan bij de kern of de voorzieningen in het dorp. Het is een stuk open ruimte gelegen tussen de bebouwing in de Bunderstraat en Leen ter Eken. Ook in de Bouwmeesterscan wordt gesuggereerd om dit gebied open te houden.” 

Woonuitbreidingsgebieden zijn in 1977 aangeduid op het gewestplan om te dienen voor toekomstige woonbehoeften. Enkel volkshuisvestingsmaatschappijen of groepswoningprojecten kunnen, zonder dat ze een woonbehoefte moeten aantonen, een vergunning krijgen als bestemming van woonuitbreidingsgebied. (ego) 

Dit artikel draagt bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelen: