U bent hier

Nieuw klimaatpact kan een sprong voorwaarts zijn voor élk lokaal bestuur

Met het Lokaal Energie- en Klimaatpact opent de Vlaamse regering vier concrete werven voor het klimaatbeleid van steden en gemeenten, inclusief een budget van 25 miljoen euro. Dé uitdaging: die werven omzetten in succesvolle acties op het terrein. De ervaren partners van Gemeente voor de Toekomst presenteren een kant- en klaaraanbod, waarmee gemeenten onmiddellijk aan de slag kunnen. De komende weken en maanden volgen webinars om -per werf- sprongen voorwaarts te kunnen maken.

Recent (begin juni) keurde de Vlaamse Regering het Lokaal Energie- en Klimaatpact goed. Het pact wil de Vlaamse steden en gemeenten ondersteunen om concrete doelstellingen te behalen en bouwt voort op initiatieven zoals het Burgemeestersconvenant 2030. 

Sprong voorwaarts

Opvallend is de focus op vier werven: vergroening, energie, mobiliteit en regenwater. Met telkens heel specifieke en meetbare doelen tegen 2030. Bijvoorbeeld: één boom extra per Vlaming, één extra natuurpark per1.000 inwoners, 50 collectieve renovaties per 1.000 wooneenheden, één laadpunt per 100 inwoners, één meter extra fietspad per inwoner, één vierkante meter ontharding per inwoner...

Aan het pact hangt een budgetondersteuning van 25 miljoen euro vast. Die middelen zijn broodnodig, want de uitdagingen zijn groot.

“Met dit pact bevestigt Vlaanderen dat lokale besturen een sleutelrol spelen in het klimaatbeleid, en biedt ze tegelijk concrete doelen én budgetten om een sprong voorwaarts te maken”, zegt Jessika De Lille, projectcoördinator van Gemeente voor de Toekomst bij Bond Beter Leefmilieu. 

Realisatie met hulp van milieu- en natuurorganisaties

Een pact of convenant ondertekenen is één ding, de uitvoering op het terrein is vaak een stuk lastiger. Het komt dikwijls bovenop een goed gevuld takenpakket. En bovendien gaat het vaak om complexe uitdagingen, die verschillende beleidsdomeinen behelzen én vereisen dat verschillende stakeholders aan boord zijn.

“Hoe zorg je ervoor dat het groen dat je voorziet ook goed gebruikt wordt en dat de inwoners er mee zorg voor dragen? Hoe laat je burgers mee investeren in meer lokale hernieuwbare energie? Hoe start je met een boomplantactie? Hoe maakt je werk van wijkrenovaties? Of hoe vergroot je het succes van autodelen? Het zijn allemaal uitdagingen waarbij lokale besturen de hulp van meedenkende partners met expertise in het thema en ervaring bij andere lokale besturen kunnen gebruiken”, zegt Jessika De Lille. “Organisaties als BOS+, Natuurpunt, Velt, Autodelen.net, VIBE, Dialoog of Pixii kunnen heel wat praktische kennis en ervaring aanreiken: zo moet niet elke gemeente zelf het warm water uitvinden”, zegt ze. 

BBL presenteert vandaag een specifiek aanbod voor deze 4 werven, die gesubsidieerd kunnen worden in het kader van het pact. De komende weken en maanden komen er ook webinars die per werf inzoomen op inspirerende initiatieven en voorbeeldprojecten. 

Golf aan positieve klimaatacties

Als we onze Vlaamse en Europese klimaatdoelstellingen willen behalen, dan is een sprong voorwaarts nodig. Of zoals Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers het noemde: we willen een golf aan positieve klimaatacties op gang brengen. BBL ondertekende het pact als ondersteuner, maar wil via het aanbod van Gemeente voor de Toekomst ook inspelen op de concrete noden van steden en gemeenten in het kader van de vier werven. 

“De voorbeeldprojecten aangeboden door Gemeente voor de Toekomst omvatten inspiratie en mogelijke partnerschappen voor elk van de 4 werven. Lokale besturen staan er duidelijk niet alleen voor. Dit is exact de dynamiek die we willen creëren”, aldus minister Somers. 

=> bekijk het aanbod voor de 4 werven
=> neem contact op met Jessika De Lille jessika.de.lille@bblv.be Tel ​(0)2/282.17.48

Dit artikel draagt bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelen: