U bent hier

Stadsbestuur verwerkt klimaatdoelen in bouwvoorschriften

Bron: 
GVA 8 juni 2021
Stad Mechelen
De steden Mechelen en Leuven delen hun expertise om hun stedenbouwkundige verordening beter af te stemmen op de uitdagingen voor het klimaat. Ze krijgen daarvoor van de Vlaamse Verenging voor Steden en Gemeenten (VVSG) een subsidie van 150.000 euro.
 
In Mechelen werden de voorbije tien jaar gemiddeld 306 nieuwe woningen per jaar gebouwd en waren er jaarlijks 209 verbouwingen waarvoor een vergunning nodig was. Emissies die gerelateerd zijn aan gebouwen zijn zowel in Mechelen als in Leuven verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de directe broeikasgasuitstoot.
 
“Met een duidelijk kader vanuit de stad willen we ervoor zorgen dat nieuwe woningen en woningrenovaties mee de drijvende kracht zijn achter de CO2-omslag in Mechelen. Heel wat mogelijkheden blijven vandaag nog onderbenut, bijvoorbeeld op het vlak van warmte of hergebruik van materialen”, vertelt Marina De Bie (Vld- Groen-m+), schepen van Klimaat.
 
Broeikasgasuitstoot beperken 
 
Wie wil (ver)bouwen, moet rekening houden met tal van bouwvoorschriften. In overleg en in samenwerking met de bouwsector willen beide steden hun verordening bijsturen. Niet alleen om de uitstoot te beperken door bijvoorbeeld fossielvrij te verwarmen, maar ook door ze aan te passen aan de klimaatverandering. Zo zet Mechelen al in op ontharding. De twee belangrijkste thema's die Mechelen en Leuven in het gezamenlijk project behandelen, zijn warmte en circulaire bouwmaterialen. “We bekijken welke rol we als steden kunnen spelen om via regulering de ambitie van opdrachtgevers te verhogen en de drempels te verlagen om die ambities om te zetten in acties”, zegt Greet
 
Geypen (Vld-Groen-m+), schepen van Wonen. De Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP) en de Bond Beter Leefmilieu verwerken deze ervaringen ook in een toolbox voor alle gemeenten in Vlaanderen, die volgend jaar wordt gelanceerd. (svh)
Dit artikel draagt bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelen: