U bent hier

Trage Wegen

info [at] tragewegen [dot] be
Dendermondsesteenweg 50
9000 Gent Oost-Vlaanderen
België
09 331 59 20
Ruimte voor veilig wandelen en fietsen, kansen voor natuur, sport en spel dicht bij huis. Lokale besturen kennen de voordelen van trage wegen. Ze zijn een hefboom voor een aangename, gezonde en groene omgeving.  Trage Wegen vzw helpt ook uw stad of gemeente de doorsteekjes, veldwegen en steegjes de aandacht te geven die ze verdienen. Een sterk tragewegenbeleid beantwoordt aan wat burgers bezighoudt: verkeersveiligheid, gezonde lucht, klimaat en groen in de buurt. Jong en oud varen wel bij meer en betere trage wegen.
Trage Wegen vzw treedt op als partner en consulent voor lokale besturen en stelt verschillende modules en concepten voor, van vorming tot volledige lokale trajectbegeleiding. Ook in uw stad of gemeente zorgen ze beslist voor mooie successen.
 
Start to slow...
 
Om kennis te maken met trage wegen biedt vorming tragewegenrecht  een ideale, laagdrempelige instap. Afhankelijk van de noden van uw bestuur, bieden we eveneens vormingen op maat aan. Toon dat uw gemeente trots is op haar tragewegenpatrimonium en organiseer jaarlijks een activiteit op de Dag van de Trage Weg!
 
Trajectbegeleiding
 
Een veilig traag netwerk voor voetgangers en fietsers uitbouwen wordt best planmatig aangepakt. Trage wegen biedt hiervoor een integrale trajectbegeleiding aan. Een lokaal bestuur kan ook afzonderlijk starten met de inventarisatie, daarna een wensbeeld opmaken, als opstap naar een participatietraject dat leidt tot een volwaardig beleidskader volgens het Gemeentewegendecreet. Vervolgens ondersteunen wij ook bij het uitwerken van terreinrealisaties en bij het onderhandelen met grondeigenaars en landgebruikers. Je burgers betrekken bij het onderhouden van trage wegen? Dat kan via onze begeleidingsmodule Wegspotters.
 
Thematisch
 
Het tragewegenbeleid integreren binnen andere beleidsdomeinen? Met Gangmakers en koplopers laat je de stem van kinderen en jongeren klinken!  Klimaatkansen koppelen aan het mobiliteitsbeleid en lokale leefkwaliteit? Onze begeleiding Groene functionele belevingstrajecten is daarvoor ideaal!