U bent hier

Wijkrenovatie collectief aanpakken? Pixii schaalt op met Renoseec+

Bron: 
Pixii

 

RenoseeC heeft als doel om gezinswoningen collectief betaalbaar te renoveren op basis van een catalogus van innovatieve technische, financiële en juridische oplossingen. De uiteindelijke doelstellingen zijn een verhoging van de woonkwaliteit en wooncomfort van de bewoners, een verbetering van de energieprestatie van de woning en een grotere sociale cohesie in de buurten.  

We geven de bewoners of verhuurders hiermee de kans om hun woning op een betaalbare en kwalitatieve manier te renoveren tot een gezonde, energiezuinige en ecologische woning. Hoe doen we dat? We starten een collectief renovatietraject op met professioneel advies, intense begeleiding en maximale ontzorging en specifieke aandacht voor de bewonersgroepen.

RenoseeC is ontstaan als proeftuinproject en kent momenteel een opschaling in Oost-Vlaanderen.  


De Proeftuin (2014-2018)

Met steun van VLAIO werd tussen 2014 en 2018 een proeftuinproject gerealiseerd in de Dampoortwijk te Gent.  Hier werden bij een 100tal woningen een grondige woonscan uitgevoerd waarbij de renovatiewensen en noden in kaart gebracht werden.  Hieraan werd een advies gekoppeld om hun woning te verbeteren en energieverbruik te laten dalen.  Dit heeft uiteindelijk geleid tot 20 renovaties met een gemiddelde renovatiekost van 60.000 euro.  Veel van de eigenaars gaven aan dat ze zonder ontzorging niet aan dezelfde renovatiewerken zouden begonnen zijn.  Dit vormde dan ook een krachtig argument voor een verdere uitwerking van RenoseeC.  
De lessen die uit de proeftuin werden getrokken zijn meegenomen in de verdere ontwikkeling van het RenoseeC model dat nu verder uitgerold wordt.  

RenoseeC + (vanaf 2019)

RenoseeC-plus bouwt verder op de resultaten van de proeftuin.  Het draaiboek, draft businessmodel en de cataloog van oplossingen die in deze proeftuin werden ontwikkeld worden nu verder uitgewerkt en verfijnd om toe te passen in verschillende steden en gemeentes in Oost-Vlaanderen.  Tegelijkertijd wordt gewerkt aan de organisatie van een werkbare RenoseeC structuur met als doel om binnen een aantal jaar als zelfvoorzienende entiteit de realisatie van nieuwe wijkrenovatietrajecten verder te zetten.  Binnen deze structuur wordt sterk ingezet op complementariteit en samenwerkingsmogelijkheden tussen verschillende partners actief in het domein.  

Een wijkrenovatieproject opstarten in jouw gemeente? Neem deel aan Renoseec +

RenoseeC is op zoek naar lokale besturen binnen Oost-Vlaanderen die aan hun burgers een totaalpakket rond efficiënte renovatiebegeleiding en -ontzorging willen aanbieden. De aanpak is telkens op maat en aangepast aan de noden, wensen en mogelijkheden van het bestuur.

Met Renoseec richten we ons vandaag in eerste instantie naar lokale besturen en intercommunales in Oost-Vlaanderen die het renovatietempo op hun grond- of werkingsgebied willen verhogen en voornamelijk collectieve wijkrenovatietrajecten willen opzetten. Waarom enkel Oost-Vlaanderen? Simpel, in opstartfase en met een beperkte capaciteit willen we zorgen dat wat we doen, goed gedaan wordt. Kwaliteit primeert.

Zie je mogelijkheden voor een wijkrenovatie in jouw gemeente?  Contacteer ons  en we leggen onze werking graag verder uit.  

Meer info op https://renoseec1.weebly.com/kenmerken.html

 

Dit artikel draagt bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelen:

Hoe kan Pixii jouw gemeente helpen?