U bent hier

Zo maak je rijwoningen in zes weken energieneutraal

Iedereen weet ondertussen wel: als we onze woningen tegen 2050 energieneutraal willen maken, moeten we sneller renoveren. Maar wat moet je als stad of gemeente met de talrijke rijhuizen die niet meer te renoveren zijn? De bouwmethode van het innovatieve Inschuifhuis in Gent werpt een nieuw licht op hoe je verouderd patrimonium snel en zorgeloos energieneutraal kan maken.

Foto's: Rofu

Sinds kort kan Gentenaar Renaat Van Haverbeke zich fier eigenaar noemen van het tweede inschuifhuis in zijn stad. En dat is groots, want dankzij het vertrouwen in deze innovatieve bouwmethode van Labland vzw is zijn woning vandaag niet meer vervallen, maar kwalitatief, ecologisch en van houtskeletbouw. Succesformule: slopen in plaats van renoveren, een strakke werfperiode én volledige ontzorging van de eigenaar.

“Ik wilde mijn huis al een tijdje opwaarderen, maar zag op tegen de complexe, lange en dure uitdaging”, vertelt Van Haverbeke. “Tijdens een infomoment over het Inschuifhuis werden die drempels in één klap weggenomen. De experten van Labland vzw luisterden goed naar mijn wensen als eigenaar en waren transparant over alle stappen van het proces.  Ook kreeg ik snel duidelijkheid over budget en timing. Dat de woning ook energiezuinig en ecologisch zou zijn, trok me helemaal over de streep.”

Ook Gents stadsbouwmeester Peter Vanden Abeele is lovend over het concept: “Het inschuifhuis is een knappe innovatie van onderuit die duurzaamheid en betaalbaarheid combineert. Het is ook een manier om veel sneller te werk te gaan én de eigenaar volledig te ontzorgen.”

Ontzorging, tijdswinst en strikt budget

In welgeteld drie maanden tijd werd Van Haverbeke zijn nieuw huis ontwikkeld. Een woning van 77 m² voor een totaalbudget van 268.000 euro. Inbegrepen: BTW, sloopkosten, erelonen, grondwerken en natuurlijk de woning zelf. Daar zitten alle technieken in, de keuken en badkamer, de zonnepanelen, de regenwaterput en een groendak. Ook het schilderen van de woning na de plaatsing is in die prijs begrepen. 

Van Haverbeke: “Labland vzw volgde heel het proces nauwgezet op. Tijdens de opstartfase gaf ik mijn wensen op vlak van indeling, techniek en materialen door. Daarna kon ik mee opvolgen, maar hoefde zelf niet veel meer te doen.” 

“Het oude huis wordt gesloopt, ongeveer twee weken voor de nieuwe woning wordt geplaatst. Dat wil zeggen dat de woning slechts zes weken niet bewoond of verhuurd kan worden. Na de oplevering heb ik het huis ook een week opengesteld voor andere geïnteresseerden. Zo konden 120 mensen kennis maken met het concept.”

Een volwaardige woning

En het resultaat mag er zijn: wie binnen kijkt, ziet helemaal geen verschil met een klassieke rijwoning. Dat ook dit tweede inschuifhuis een succes is, toont aan dat de aanpak van Labland werkt. “Samen met architect en aannemer onderzoeken we de woning en stellen een realistisch budget en timing vast. Vervolgens maken we een concreet plan en vragen we een vergunning aan. Het bouwen van de afgesproken modules in een atelier duurt ongeveer drie maanden“, licht Steven Vromman van Labland toe.

“Ondertussen merken we dat de interesse stijgt. Op de BIS-beurs in Flanders Expo is het inschuifhuis net gelauwerd als een duurzame innovatie.”

Vromman: “We hopen dat op termijn niet alleen burgers maar ook gemeenten in dit model een oplossing zien om verouderd patrimonium herop te waarderen. In Gent alleen al staan er vandaag 20.000 moeilijk te renoveren woningen. Als stad investeren in inschuifhuizen, betekent dus volop bijdragen aan kwalitatief en duurzaam wonen voor iedereen.”

Een inschuifhuis in jouw gemeente? 

  • Maak deze innovatieve bouwmethode kenbaar bij jouw inwoners. 

  • Organiseer een infomoment in wijken waar de nood het hoogst is.

  • Zet samen met Labland een traject op in een specifieke wijk.

  • Kies ervoor om de eerste stap in het proces te financieren en/of maak een groepsaankoop voor inschuifhuizen mogelijk.

Een inschuifhuis in jouw gemeente? Meer weten? Ontdek wat Labland voor jou kan betekenen.

Dit artikel draagt bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelen: