U bent hier

Trajectbegeleiding: garantie op succesvolle duurzame gebouwen

Doelgroep: 
Lokaal bestuur, Onderneming, School
Thema: 
Energie
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)
Frederik Fossé
03 235 02 81
Een OCMW-gebouw, bibliotheek, brandweerkazerne, school, ziekenhuis, theater, sporthal, … energetisch bouwen of verbouwen? Pixii biedt gespecialiseerde trajectbegeleiding van jouw bouwproject: van een programma van eisen tot en met certificatie
 
Trajectbegeleiding is een uitgekiend proces waarbij Pixii als onafhankelijke, derde partij de juiste ondersteuning biedt op het juiste moment. Zo geniet je als bouwheer de grootste kans op een succesvol, certificeerbaar eindresultaat, terwijl je als opdrachtnemer de inherente risico’s van een resultaatsverbintenis sterk reduceert.
 
Projectinhoud en -verloop
 
We stellen duidelijke checkpoints voor van projectdefinitie tot oplevering. Je stelt hieruit vooraf zelf het gewenste ondersteuningstraject samen.
 
 • Projectdefinitie
  We verifiëren en optimaliseren het programma van eisen, de definities en randvoorwaarden. Welke documenten moet je opvragen om het duurzaamheidsconcept te beoordelen? Hoe wegen we de beoordelingscriteria? Een zeer nuttig stap wanneer je als bouwheer (particulier, overheid, vereniging, …) enkel beschikt over een basiskennis energiezuinig bouwen.
 • Evaluatie wedstrijdvoorstellen
  Werk je met een ontwerpwedstrijd? Onze adviseurs maken een anonieme doorlichting van de wedstrijddossiers en rapporteren naar de jury de ‘energetische’ sterktes en zwaktes van elk ontwerp.
  Pixii kan ook input geven voor het bestek en zetelen in de jury.
 • Optimalisatie voorontwerp
  We screenen  en optimaliseren het voorontwerp wanneer je zonder wedstrijdformule werkt. Via persoonlijk overleg lossen we technische knelpunten op, reiken we voorbeelden aan en bewaken we de efficiëntie van de ingezette middelen.
 • Nazicht uitvoeringsdossier
  Vóór de start van de werken worden plannen, bouwdetails, bestekken en berekeningen nagekeken. Zijn de documenten onderling consistent? Zijn alle ingaven correct in de berekening? Zijn er nog risico’s voor de luchtdichtheidstest? Na deze controle is er meer zekerheid over het behalen van het certificaat.
 • Kwaliteit tijdens de uitvoering
  Tijdens de uitvoeringsfase leg je als bouwteam de technische fiches voor van de componenten die je wenst toe te passen. Zo vermijden we dat producten aangekocht of geplaatst worden waarvan de technische data later gecontesteerd kunnen worden. 
  Naast de wettelijke toezichtsplicht van de architect, kan Pixii ook werfbezoeken uitvoeren zodat de conformiteit en kwaliteit van de uitvoeringen met het uitvoeringsdossier geverifieerd wordt.
 • Certificatie as-built dossier
  Pixii bekijkt de werkelijke uitgevoerde plannen en controleert de wijzigingen in de berekening. Met het certificaat zetten we jouw project in de kijker!
 • Nazorg bij ingebruikname 
  We stellen een template ter beschikking van een in mensentaal uitgeschreven handleiding die de gebruiker correct informeert over het gebruik en het onderhoud van het gebouw en de installaties is. Het bouwteam kan hierop verder werken.
  Pixii monitort de energieverbruiken en evalueert het comfort aan de hand van metingen en enquêtes met de gebruikers. Op basis van deze feedback trekken we lessen en sturen de procedures bij.
 
De gemeente is verantwoordelijk voor
 
De gemeente treedt meestal op als bouwheer en opdrachtgever en betrekt Pixii bij voorkeur zo vroeg mogelijk, nog voor de ontwerpfase.
 
Richtprijs
 
Typisch budget: 6.000 à 50.000 euro. Dit is afhankelijk van de opdracht en de taakverdeling.
Getuigenissen van klanten: 

Gemeentelijke gebouwen energetisch bouwen of verbouwen? Pixii biedt gespecialiseerde trajectbegeleiding voor jouw bouwproject: je krijgt een optimalisatie van het voorontwerp en een beoordeling van de bestekken, zodat je op het einde van de rit een certificeerbaar eindresultaat hebt.