U bent hier

Klimaatneutraal bouwen met hulp van een duurzaamheidsregisseur

Doelgroep: 
Lokaal bestuur
Els Vanden Berghe

Een visie, strategische doelstellingen en een actieplan ontwikkelen om op lokaal niveau duurzaamheid te ondersteunen, is een veeleisende uitdaging. Als gemeente kan je op veel fronten inzetten, maar vaak is het moeilijk om de juiste zaken, met het oog op de lange termijn, scherp te stellen.

Wat je echter klaar en helder kan vaststellen, is waar je met het gebouwenpark naartoe wil. Om dat dan te vertalen in mogelijkheden en concrete uitvoering is nog een extra stap. Een duurzaamheidsregisseur gebouwde omgeving helpt je een onderbouwde visie en uitvoeringsplannen uit te werken, zowel voor het eigen patrimonium als voor (ver)bouwprojecten op jouw grondgebied.

De aspecten die aan bod kunnen komen : energie-efficiëntie op gebouwniveau, aansluiting op lokale energie- en warmtenetten, waterbeheer, mobiliteit, groen, wijkrenovaties (incl. burgerparticipatietrajecten), asbest, circulair bouwen.

Projectinhoud en -verloop
Pixii biedt drie stappen aan, maar iedere stap kan ook als aparte dienst opgenomen worden.
1/ Samen met Pixii als onafhankelijke partij wordt een strategische visie op het klimaatneutraal maken van het gebouwenpark in de gemeente uitgetekend. Daarin stellen we samen met de stad of gemeente een set van criteria op waarbij zowel op gebouwniveau als op wijkniveau kan gewerkt worden: energie-efficiëntie is daarbij de rode draad.
2/ Op basis van een klimaatvisie voor het gebouwenpark van de stad of de gemeente wordt een set van tools uitgewerkt waarmee je aan de slag kan. Voor projecten waarvoor je als gemeente en bouwheer een opdracht uitschrijft, kan geadviseerd worden over de specifieke ontwerpcriteria en de wedstrijdcriteria om te zorgen dat de projectvoorstellen niet uitsluitend prijsduiven op papier blijven, maar ook werkelijk kunnen uitgevoerd worden. Daarnaast kan ook nagedacht worden over een extra luik duurzaamheidscriteria die je als lokaal bestuur aan private bouwprojecten kan opleggen bovenop de wettelijke vereisten.
3/ Bouwprojecten die uitgaan van een ambitieus voorstel en die in uitvoering gaan, verwateren al te vaak naar mainstream en wat wettelijk dient opgeleverd te worden. Om te bewaken dat de door de gemeente vooropgestelde duurzaamheidscriteria effectief worden behaald, kan je als lokaal bestuur een beroep doen op Pixii, als onafhankelijke partij die zowel bouwheer als uitvoerder bijstaat.  
 
De gemeente is zelf verantwoordelijk voor
De gemeente neemt een actieve rol op als bouwheer en eigenaar van panden, als voorschrijver en als gunningsentiteit. 
Daarbij wordt, waar en wanneer dat nodig is, gezorgd voor:
• juridische en wettelijke aftoetsing
• toegang tot de eigen gebouwen
• aanspreken en betrekken van de juiste medewerkers 
• wijkwerking en inzetten van medewerkers bij het opzetten van burgerparticipatietrajecten
• drukwerk indien nodig
 
Prijs
Gezien de rol van de duurzaamheidsregisseur heel divers kan zijn en iedere gemeente specifieke wensen en mogelijkheden heeft, wordt gewerkt op basis van een op maat gemaakte offerte. Hierbij wordt gewerkt met inschatting van de benodigde tijd en directe kosten. Het uurtarief voor leden van Pixii is 75 euro, voor niet-leden is het 100 euro.
 
Contactpersoon en gegevens 
Els Vanden Berghe

 

Foto Alexander Abero via Unsplash