U bent hier

Proefproject garandeert honderd procent uitstootvrije pakjesbedeling in Dijlestad

Bron: 
Het Nieuwsblad 30 juni 2021
Dit artikel werd gereproduceerd met toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden. Elk hergebruik dient het voorwerp uit te maken van een specifieke toestemming van de beheersvennootschap License2Publish: info@license2publisch.be.

Bpost investeert sterk in duurzaamheid. In Mechelen rijden voortaan 61 elektrische bestelwagens en negen nieuwe cargofietsen met biketrailer. Een jaar geleden begon bpost in de Dijlestad met het proefproject Ecozone. Ondanks de fenomenale stijging van het aantal pakjes tijdens de coronacrisis slaagt bpost er een jaar later in om alles uitstootvrij te leveren binnen postcode 2800. 

Het project Ecozone bestaat uit een aantal verschillende aspecten. In de eerste plaats investeerde bpost in de vergroening van de vloot. Alle dieselvoertuigen werden vervangen door elektrische bestelwagens of elektrische fietsen met een trailer. 

Een tweede aspect zijn de 57 ophaalpunten die je overal in de stad terugvindt. De Mechelaars kunnen hun pakjes zelf ophalen aan deze pakjesautomaten. Tenslotte is er ook nog een microhub. In een centraal gelegen locatie worden de poststromen uit het stadscentrum gedurende de dag verwerkt. De postbodes vullen er de postzakken van hun fietsen en vertrekken van daar voor hun ronde. Ook de retourpakjes worden daar gecentraliseerd. Ze worden er opgehaald door elektrische bestelwagens en naar het Mail Center buiten het centrum gebracht. 

De stad Mechelen is een belangrijke partner voor het project Ecozone bpost. “Meer dan tachtig procent van de Mechelaars wandelt of fietst om hun pakje op te halen of te versturen”, zegt mobiliteitsschepen Vicky Vanmarcke (Open VLD). “Deze verandering in het gedrag van de Mechelaar en de emissievrije diensten van bpost reduceren de CO2-uitstoot met 0,6 ton. Knap dat Mechelen hier een voorbeeldfunctie inneemt voor de uitrol naar meerdere steden.” Uit een bevraging blijkt dat Mechelaars zeer positief staan tegenover dit proefproject. 

De VUB, die de duurzaamheidsimpact van de Ecozone in Mechelen monitort, stelde vast dat er een totale duurzaamheidswinst was van 32 procent ten opzichte van de situatie voordien. Daarbij houden ze rekening met alle mogelijke aspecten. Zo was er 97 procent minder CO2 en 77 procent minder fijnstof. Er werd per dag 164 kilometer minder gereden met bestelwagens door de inzet van fietsen, wat ook resulteerde in minder decibels. 

Minister van Ambtenarenzaken, Petra De Sutter (Groen), kwam dinsdag persoonlijk een kijkje nemen. “Ik ben blij dat Mechelen de toon zet voor de pakjesbedeling van de toekomst”, zegt de minister. “De manier waarop Bpost hier, bij elke stap in de levering, een duurzame toets toevoegt om de milieu-impact weg te werken, is uniek. In de nieuwe beheersovereenkomst die we met bpost onderhandelen, willen we dat ze vooral op ecologisch vlak een voortrekkersrol opnemen. Dit project past daar volledig in en zal snel navolging krijgen in andere steden. Dit is de weg die we willen bewandelen en ik nodig ook andere bedrijven uit om dit voorbeeld te volgen.” 

Gezondere luchtkwaliteit 

De stad Mechelen ondertekende in 2019 alvast de door de Vlaamse overheid gelanceerde Green Deal voor duurzame stedelijke logistiek. 29 lokale bedrijven uit de logistieke sector sloten zich bij dit convenant aan. “Het convenant staat voor een globale aanpak waar elke Mechelaar beter van wordt”, zegt schepen van Duurzaamheid en Slimme Stad Marina De Bie (Groen). “Onze partner bpost slaagt daar nu al ruimschoots in met honderd procent. Hun investeringen en slimme keuzes belonen onze inwoners met een gezondere luchtkwaliteit, minder aantal gereden kilometers en zijn of haar pakje altijd dichtbij.” 
Ward Bosmans 

Dit artikel draagt bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelen:

Hoe kan Bond Beter Leefmilieu jouw gemeente helpen?