U bent hier

Strengere regelgeving voor aankoop voertuigen

Voortaan gelden nieuwe Europese regels wanneer je als publieke instelling zelf voertuigen aankoopt. Dit zal overheden helpen hun wagenparken geleidelijk aan te vergroenen, en zo hun uitstoot terug te dringen.

De richtlijn heet de Clean Vehicles Directive en legt doelstellingen op in twee fasen (2025 en 2030) en voor drie types voertuigen. Concreet moeten gemeenten, net zoals andere overheden, in België tegen 2025 op 38,5% schone en uitstootvrije auto’s en bestelwagens hebben, 45% schone bussen en 10% schone vrachtwagens. Vijf jaar later moet dat respectievelijk 38,5%, 65% en 15% zijn. 

Via deze weg tracht Europa geleidelijk aan de publieke wagenparken te verschonen. Meer uitstootvrije en propere voertuigen in het wagenpark van besturen zorgt enerzijds voor een betere luchtkwaliteit, is positief voor het klimaat én zwengelt ook de marktvraag aan.

In de praktijk

De Clean Vehicles Directive is gekoppeld aan de Europese aanbestedingsprocedures. Dus van zodra de prijs van het nieuwe voertuig de drempelwaarde overschrijdt, ben je verplicht om een deel van je vloot te vergroenen. Concreet is deze richtlijn van toepassing op:

  • Aanbestedingscontracten voor koop, huur, huurkoop en lease van wegvoertuigen

  • Aanbestedingscontracten voor het verlenen van personenvervoer over de weg.

  • Dienstenopdrachten voor openbaar vervoer over de weg, personenvervoer over de weg voor bijzondere doeleinden, personenvervoer zonder dienstregeling, vuilnisophaaldiensten, post- en pakketvervoer en -bezorging. 

Meer info over aanbestedingsprocedures vind je hier

Uitzonderingen

Helaas zijn er nog een paar uitzonderingen die niet moeten voldoen aan deze richtlijn: voertuigen die niet geschikt zijn voor het vervoer van passagiers of goederen,  wegonderhoudsvoertuigen, land- en bosbouwvoertuigen en quads.
 

 

Minimum aantal schone voertuigen in de periode 2 augustus 2021 – 31 december 2025

Minimum aantal schone en emissievrije voertuigen samen in de periode 1 januari 2026 – 31 december 2030

Auto’s & bestelwagens

38.5%
(minder dan 50 gram CO2 en 80% van toegestane emissies)

38,5%
(uitsluitend emissievrije voertuigen)

Bussen

45%*

65%*

Vrachtwagens

10%*

15%*

* Voor bussen en vrachtwagens vallen de volgende aandrijvingen onder de goedkeuring: waterstof, elektrische accu's (inclusief plug-in hybriden), aardgas (zowel CNG als LNG, inclusief biomethaan), vloeibare biobrandstoffen, synthetische en paraffinische brandstoffen en LPG.

 
Dit artikel draagt bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelen: