U bent hier

Jaarlijks tot 100.000 ton minder CO2-uitstoot via autodelen en het Lokaal Energie- en Klimaatpact

Bron: 
Autodelen.net

Mechelen  – Op 9 september stelde Minister Somers samen met Autodelen.net en de Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) de inspiratiegids betreffende koolstofvrije deelmobiliteit voor. De studiedag voor lokale overheden kaderde binnen het Lokaal Energie- en KlimaatPact (LEKP). Met het LEKP wil minister Somers steden en gemeenten ondersteunen in het behalen van de Vlaamse en Europese klimaatdoelstellingen. De ambities op vlak van autodelen liggen hoog: Jaarlijks 100.000 ton minder CO2-uitstoot tegen 2030. 
 
Het Lokaal Energie- en Klimaatpact van minister Somers focust zich op vier werven: vergroening, energie, water, en (elektrische deel-) mobiliteit. Steden en gemeenten die het LEKP ondertekenen kunnen beroep doen op financiële middelen vanuit de Vlaamse overheid waarmee ze concrete acties kunnen uitvoeren die bijdragen aan deze vier pijlers. Op vlak van elektrische deelmobiliteit streeft minister Somers naar minstens één extra deelwagen per 500 inwoners.

MINDER INNAME PUBLIEKE RUIMTE DOOR PARKEERPLAATSEN

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “Een private wagen staat gemiddeld 96% van de tijd stil. Vandaag nemen parkeerplaatsen 24.000 hectare van onze openbare ruimte in. Dat is meer dan de oppervlakte van het grondgebied van Antwerpen, inclusief de haven. Meer deelwagens kunnen dit probleem voor een deel oplossen. Eén deelwagen vervangt tot 10 private wagens. Op die manier komt er veel ruimte vrij voor extra bomen, extra woongelegenheden en andere zaken. Lokale besturen kunnen hier een steentje toe bijdragen.” 

STAD MECHELEN EN AUTODELEN.NET INSPIREREN LOKALE OVERHEDEN

Lokale overheden hebben echter niet steeds de expertise en middelen in huis om deze uitrol succesvol in de praktijk te brengen. Daarom ontwikkelde Autodelen.net een inspiratiegids met concrete tips en tricks om lokaal in te zetten op zowel het stimuleren van de vraag naar autodelen, het installeren van het aanbod autodelen en het creëren van de noodzakelijke randvoorwaarden. Vlaams minister Somers was aanwezig om de studiedag te openen, maar ook burgemeester Vandersmissen was aanwezig en nam deel aan het panelgesprek. 


Burgemeester Alexander Vandersmissen: “Vandaag is Mechelen al de absolute koploper in Vlaanderen op het vlak van elektrische deelwagens en laadpalen, maar we hebben de steile ambitie om de komende maanden en jaren nog een versnelling hoger te schakelen. Enerzijds doen we dat omwille van het duurzaamheidsaspect, anderzijds is het ook een antwoord op complexe vraagstukken zoals het aanpakken van parkeerdruk in dense wijken. Door slim om te springen met ruimte willen wij de stad steeds meer teruggeven aan de Mechelaars. Deelmobiliteit is in Mechelen een absoluut speerpunt, daarom was het voor mij heel belangrijk en logisch om hier vandaag ook duiding te geven bij de beleidskeuzes die wij als lokale overheid maken.”

 
100.000 TON CO2-REDUCTIE DOOR 240.000 AUTODELERS IN 2030  
 
Eén extra deelwagen per 500 inwoners, betekent minstens 13.200 extra deelauto’s in 2030 dankzij de lokale besturen. Op basis van berekeningen schat Autodelen.net dat dit overeenkomt met 240.000 gebruikers (15 per deelwagen).

Jeffrey Matthijs, woordvoerder van Autodelen.net: “Doordat 2 autodelers gemiddeld 3.000 autokilometers per jaar minder rijden, daalt hun totale CO2-uitstoot. Vanaf 2030 betekent dit dankzij het LEKP meer dan 100.000 ton CO2-reductie per jaar. Dat is het equivalent van de CO2-opname van vier à vijfduizend volwassen bomen.” 
 

Download de inspiratiegids

Bekijk het ondersteuningsaanbod van Gemeente voor de Toekomst of volg de infosessies voor werven 1, 2 en 4 op 11 en 12 oktober.

Dit artikel draagt bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelen:

Hoe kan Autodelen.net jouw gemeente helpen?