U bent hier

“Vlieten zijn niet alleen mooi, ze helpen ook in de strijd tegen de klimaatopwarming”

Bron: 
Het Nieuwsblad 25 februari 2021
Dit artikel werd gereproduceerd met toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden. Elk hergebruik dient het voorwerp uit te maken van een specifieke toestemming van de beheersvennootschap License2Publish: info@license2publisch.be.
Stad Mechelen

Een half miljoen liter water wordt gebufferd.

Met de opening van het wandelpad langs de nieuwe vliet tussen de Munt- en de Zakstraat heeft de binnenstad van Mechelen er een aantrekkelijk plekje bij. Maar de Oude Melaan oogt niet alleen mooi, hij brengt ook verkoeling. “Daarvoor bufferen we hier zeker een half miljoen liter regenwater”, klinkt het. 

In het kookboek voor de herwaardering van de Mechelse binnenstad neemt de vernieuwing van straten en pleinen een prominente plek in. Een populair recept is het opnieuw openleggen van vlieten. De Nieuwe Melaan, bijna veertien jaar geleden  ondertussen, was de eerste. Woensdagmiddag opende de stad het poortje dat wandelaars toegang verschaft tot het pad. Iets meer dan een jaar is daaraan gewerkt. Inclusief de verwerving van gronden investeerde de stad 1,2 miljoen euro.


“Als ik het eindresultaat zie, word ik oprecht blij. Het is een investering in de toekomst van onze stad”, zegt burgemeester Alexander Vandersmissen (Open VLD). Toen titelvoerend burgemeester Bart Somers destijds besloot om de Melaan opnieuw open te leggen, deed hij dat vanuit een urbanistische visie. “Om onze binnenstad mooier te maken en om het historisch karakter ervan te herstellen”, zegt Vandersmissen. 

Met de nieuwe blauwgroene verbinding is de Dijlestad al aan haar achtste nieuwe vliet toe. “Nummer negen in de Sint-Katelijnestraat is op komst. In 2022 hopen we de vliet naast het voormalige gebouw van Mispelters te realiseren”, vertelt Vandersmissen. 

Al gebeuren de investeringen anno 2021 niet alleen meer vanuit het oogpunt om de levenskwaliteit en de beleving in de binnenstad te verhogen. Minstens even belangrijk is de strijd tegen de klimaatopwarming. “Deze nieuwe vliet is 120 meter lang. We bufferen hier 500.000 tot 600.000 liter regenwater. Dat brengt verkoeling tijdens de zomer en zeker bij hittegolven”, zegt Patrick Princen (Groen), schepen van Openbare Werken.

Regenwater van daken in de buurt 

Dat regenwater is afkomstig van de daken van woningen in de buurt van de Leermarkt, de Muntstraat en de Rik Woutersstraat. “Een pompstation onder de Botermarkt pompt het regenwater in de vliet op de Botermarkt en in de Zakstraat. Als die laatste vol is, loopt het water over naar de vliet in de Muntstraat. Vandaar gaat het opnieuw naar het pompstation”, legt Princen uit. Om het water te zuiveren, worden natuurlijke filters met planten gebruikt.

“Toen wij hier kwamen wonen, was het een braakliggend terrein”, zeggen buurtbewoners Wiske en Cor Brosens. “Nu is er de vliet. We houden enorm van oude gebouwen, maar dit is heel goed gedaan”, vertelt Wiske. Vanuit haar tuin heeft ze zicht op de vliet. “Iedereen is enthousiast. Nu mogen er nog wat vissen en groen bijkomen.”

Sven Van Haezendonck

Meer info over het vlietenproject in Mechelen: https://www.mechelen.be/de-vlieten-projecten

Dit artikel draagt bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelen:
  • Toegevoegd: 03/09/2020
    Aanbod voor: Lokaal bestuur

    VIBE helpt je met het ontwikkelen van een ruimtelijke planning waar blauwgroene netwerken en openbaar vervoer centraal staan. Hoe? Door stads- en dorpskernen te versterken en ruimte te maken voor groen en water. Zo vrijwaar je schaarse open ruimte en stimuleert je gemeente ook het openbaar vervoer. Ook worden de gevolgen van klimaatverandering getemperd en versterk je de open ruimte. Op basis van de “Strategie van de twee netwerken” helpt VIBE de gemeente bij het uitwerken van een geïntegreerde visie met het water- en openbaar vervoersnetwerk als sturende dragers voor de ruimtelijke...