U bent hier

Ninove maakt werk van actieplan voor autodelers

Bron: 
HLN 23 april 2020
Originele titel: 
Stad maakt werk van actieplan voor autodelers
Dit artikel werd gereproduceerd met toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden. Elk hergebruik dient het voorwerp uit te maken van een specifieke toestemming van de beheersvennootschap License2Publish: info@license2publisch.be.
Het Ninoofse stadsbestuur heeft een actieplan klaar waarmee het fors wil inzetten op deelwagens en -fietsen. De gemeenteraad moet het actieplan vanavond goedkeuren. In het plan zijn een aantal concrete acties opgenomen om duurzame deelmobiliteit sterk te promoten. 
 
Zo plant het bestuur om een deel van haar wagenpark ter beschikking te stellen van de inwoners. "We zullen twee elektrische wagens aankopen die overdag door het personeel gebruikt zullen worden en als ze vrij zijn ter beschikking gesteld zullen worden van de inwoners", vertelt schepen van Leefmilieu en Mobiliteit Wouter Vande Winkel (Samen-Groen). Hoe dat concreet in zijn werk zal gaan, staat nog niet vast. "Het kan bijvoorbeeld met een sleutelkast waarbij je een code ingeeft of via een systeem waarbij je via een app de wagen kunt ontsluiten." 
 
Koudwatervrees 
 
Maar het stadsbestuur wil vooral inzetten op particulier autodelen. "Daarbij lenen mensen hun wagen uit aan buurtbewoners tegen een vergoeding. Op die manier deel je dus je auto, maar betalen je buren ook mee aan de kosten die een auto met zich meebrengt", aldus Vande Winkel. "Er bestaat echter nog heel wat koudwatervrees om je auto aan buren uit te lenen en daarom willen we werk maken van een tijdelijke subsidie om mensen warm te maken voor het systeem." De stad zal nog bekijken hoe die subsidie zal worden toegekend en hoe hoog die zal zijn. "Hoe ik het zie, zouden tien buurtbewoners die een wagen delen dat bijvoorbeeld via een app kunnen aangeven. Bij het begin en het einde van de uitleenbeurt zou dan de kilometerstand kunnen worden genoteerd en op het einde van de maand volgt dan de afrekening. Op basis daarvan zou de subsidie toegekend kunnen worden, bijvoorbeeld per gedeelde kilometer." 
 
Uitzondering op parkeernorm 
 
Het bestuur denkt er ook aan om een uitzondering voor deelwagens uit te laten op de parkeernorm voor de bouw van woningen. Voor elk appartement dat in Ninove wordt gebouwd, moet er nu minstens één parkeerplaats worden voorzien. In de deelgemeenten zijn de normen nog strenger. "Die heel strikte parkeernorm voor de bouw van meergezinswoningen is er om de parkeerdruk in de wijken onder controle te houden", vertelt schepen van Ruimtelijke Ordening Katie Coppens (Samen-sp.a). "Je kan je evenwel perfect indenken dat we daar een uitzondering op toelaten op voorwaarde dat het project een deelwagen omvat." 
 
Voordelig
 
"We mikken met het autodelen vooral op gepensioneerden die niet zo vaak een wagen nodig hebben én op mensen in het centrum of de deelgemeenten die één wagen bezitten, maar af en toe een tweede wagen nodig hebben", zegt Vande Winkel. "Met autodelen spaar je twee derde van de kosten voor het onderhoud van een wagen. Het is niet alleen voordelig voor de mensen die hun wagen uitlenen, maar ook voor mensen die op die manier een tweede wagen kunnen uitsparen." 
Het stadsbestuur hoopt zo ook de stijging van het aantal wagens in Ninove tegen te gaan, dat op tien jaar tijd is toegenomen van 17.000 naar 19.000 wagens. 
 
CLAUDIA VAN DEN HOUTE 
 
Een autodeelactieplan opmaken, kan perfect in coronatijden. Zo ben je straks klaar voor de uitrol.
 
Het autodeelactieplan kwam tot stand onder begeleiding van Autodelen.net en met steun van de Provincie Oost-Vlaanderen.
 
 
Dit artikel draagt bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelen:
  • Toegevoegd: 10/08/2016
    Jouw partner: Autodelen.net
    Aanbod voor: Lokaal bestuur

    ​Autodelen is een mobiliteitsoplossing op maat en een duurzaam en flexibel alternatief voor het bezit van een eigen (tweede) wagen. Bovendien heeft autodelen talrijke voordelen: het aantal auto’s vermindert, de kilometers file, de luchtvervuiling, de uitstoot van CO2 en fijn stof, de parkeerdruk en de kost per persoon voor het gebruik van een wagen. Met een planmatige aanpak kan een gemeente deze economisch, sociale en klimaatgezonde voordelen maximaliseren. Het actieplan gedeeld vervoer omvat een langetermijnvisie om autodelen en andere vormen van gedeelde mobiliteit sterk te laten...