U bent hier

Autodeelactieplan: van analyse tot concrete maatregelen

Doelgroep: 
Lokaal bestuur
Thema: 
Mobiliteit
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)
09 242 32 75

Autodelen is een mobiliteitsoplossing op maat en een goed, duurzaam en flexibel alternatief voor het bezit van een eigen (tweede) wagen. Bovendien heeft autodelen grote milieu -, sociale en economische voordelen. Het vermindert het aantal auto’s, de kilometers file, de CO2-uitstoot, de parkeerdruk en de kost per persoon voor het gebruik van een wagen. Met een planmatige aanpak kan een gemeente deze voordelen maximaliseren. 

Een autodeelactieplan omvat een langetermijnvisie om autodelen sterk te laten toenemen. Dat betekent een flinke bijdrage aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.

PROJECTINHOUD EN -VERLOOP

Autodelen.net begeleidt lokale overheden bij de opmaak van een autodeelactieplan. Dat plan bestaat uit een beschrijving van de huidige situatie en een voorstelling van de gewenste ideale situatie voor de komende 5 jaar (bij voorkeur). Het omvat doelstellingen die meetbaar, ambitieus en realistisch zijn, en concrete maatregelen op vlak van parkeerbeleid, communicatie en horizontale beleidsintegratie op lokaal niveau (bv. maatregelen op vlak van stadsontwikkeling, coördinatie, combi-mobiliteit, autodelen en bedrijven, delen van het gemeentelijk wagenpark, …)

Het opstellen van een autodeelactieplan is een traject van 6 à 12 maanden, met volgende stappen en begeleiding door autodelen.net:

 • verkennend gesprek met een overzicht van autodelen (wat, mogelijke vormen, impact, beginpunt in de gemeente, inhoud actieplan, mogelijke maatregelen, communicatietools);
 • opmaak van een eerste algemeen autodeelactieplan met globale maatregelen;
 • na intern overleg in de gemeente volgt een tweede bijeenkomst waarop het bovenstaand plan besproken en verder geconcretiseerd wordt;
 • de gemeente finaliseert het autodeelactieplan op eigen maat; Autodelen.net leest na, adviseert en denkt actief mee tot de definitieve versie;
 • De gemeente keurt het autodeelactieplan officieel goed via een collegebeslissing
 • Evaluatie: na 12 maanden wordt een evaluatiebijeenkomst georganiseerd waarbij Autodelen.net advies geeft bij de concrete uitvoering van de acties uit het plan
 • nazorg:
  • inhoudelijke input op vlak van communicatie
  • toelichting op een algemene infosessie bij de officiële start van het actieplan
  • advies en feedback per telefoon en per mail.

DE GEMEENTE IS ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR

 • De gemeente is eindverantwoordelijke voor het plan: ze maakt de keuzes, stelt de ambities scherp en doet de eindredactie.
 • De gemeente zorgt voor het draagvlak binnen de gemeentelijke diensten en de implementatie in het lokaal beleid.
 • De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van het autodeelactieplan en het communicatieplan. Autodelen.net ondersteunt en faciliteert.

RICHTPRIJS

Het opstellen van een autodeelactieplan, inclusief nazorg, kost 3000 euro.

Optie: een gemeente kan extra informatiesessies/autodeelparty’s organiseren aansluitend bij dit project voor 300 euro per sessie 

(Autodelen.net is niet BTW plichtig.)

Gemeenten uit Oost-Vlaanderen kunnen intekenen op dit aanbod aan 50% korting via het omgevingscontract.

Gemeenten uit West-Vlaanderen komen in aanmerking voor 50% korting via de provinciale ondersteuning voor lokale klimaatprojecten van de Provincie.

Contact

Info@autodelen.net
09 242 32 75

 

Foto Christophe Vandereecken