U bent hier

Natuurpunt plant mee aan 4.000 ha nieuw bos

Bron: 
Natuurpunt

26 mei 2020 - MECHELEN - Vandaag maakte Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) haar bosuitbreidingsplan bekend: tegen 2024 zal er 4.000 ha bos bijkomen. De minister werkt daarvoor breed samen met de Vlaamse, provinciale en gemeentelijke overheden, private partners en natuurverenigingen. Onder andere Natuurpunt zal daarbij financieel gesteund worden om zo'n 750 ha nieuw bos te kunnen aanplanten.

“Al decennia staat er 10.000 ha bijkomend bos in de vele regeerakkoorden die toen passeerden”, zegt Lieven De Schamphelaere, voorzitter Natuurpunt. “Eindelijk is deze doelstelling nu concreet uitgewerkt, met de eerste 4.000 ha binnen deze legislatuur. De minister heeft een aanzienlijke som vrijgemaakt van 122 miljoen euro en daarmee moet het mogelijk zijn om dit doel te halen.

“We zijn blij dat de minister ook op ons rekent om dit project uit te werken. We hebben alle expertise in huis om deze ambitie mee waar te maken”, vult De Schamphelaere nog aan. “Met de bosteller zal iedereen kunnen volgen waar we allemaal nieuw bos aanplanten. We hopen die teller dan ook zo snel mogelijk de hoogte in te krijgen.”

Expertise Natuurpunt

Natuurpunt heeft al 20 jaar ervaring met bosuitbreiding. Het is altijd al één van de manieren geweest waarop de vereniging aan natuurbehoud deed. Dat gebeurt via een campagne zoals Bos voor Iedereen (www.bosvooriedereen.be), waar we nieuw bos aanplanten in samenwerking met particulieren en bedrijven. Maar ook door boscompensatie voor derden.
Hierbij kiezen we telkens voor bossen met veel natuurwaarde. Dat wil zeggen dat we kiezen voor structuurrijke bossen met inheemse soorten en veel biodiversiteit. We zorgen er bovendien voor dat het beleefbare bossen worden met o.a. wandelpaden en speelzones, daar waar het kan. 

Natuurpunt kan rekenen op een lokaal aankoopnetwerk van 250 vrijwillige aankopers die zich met hart en ziel inzetten én een uitgebreide kennis hebben van de omgeving en de grondmarkt. Daarnaast zetten we onze brede kijk op natuurinrichting in zodat we grotere aaneengesloten stukken natuur kunnen realiseren en kaderen we dit in een duidelijke visie.
Met onze 160 lokale afdelingen zijn we geworteld in de samenleving en kunnen we de lokale behoeften goed aanvoelen. Tot slot kunnen we rekenen op meer dan 10.000 vrijwilligers en leden die willen helpen om bos aan te planten.
We gaan voor een breed gedragen, participatief project waarbij we burgers, lokale steden en gemeenten, buurtbewoners, vrijwilligers, leerlingen en bedrijven betrekken.

“750 ha nieuw bos komen er niet plots. Maar we zijn er van overtuigd dat we dit doel effectief kunnen waarmaken. Wat we zeggen dat we gaan doen, doen we ook. De minister kan op ons rekenen”, vult De Schamphelaere nog aan.

Dit artikel draagt bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelen:

Hoe kan Natuurpunt jouw gemeente helpen?