U bent hier

Subsidie voor grote groene gevels: meedoen!

Heeft jouw stad of gemeente geveltuinen van minstens 80 m² groot? Dan kan je van de Koning Boudewijnstichting en het ING Fonds voor Duurzame Gebouwen 15.000 tot 100.000 euro ondersteuning krijgen om die te vergroenen. Verticale tuinen zijn niet alleen aangenaam om naar te kijken, maar zorgen ook voor een betere luchtkwaliteit, milderen het hitte-eiland-effect en helpen om regenwater vast te houden. 


Meer groen in de stad

Met deze oproep wil het ING Fonds - dat beheerd wordt door de Koning Boudewijnstichting -een bijdrage leveren aan leefbare steden. En dat is meer dan terecht. Groene gevels fleuren grijze straten op. Dat heeft een positief effect op het welbevinden van mensen en draagt bij aan een betere mentale gezondheid. Omdat planten zuurstof produceren en fijn stof uit de lucht afvangen, zijn ze ook goed voor de fysieke gezondheid. 

Planten tegen een gevel vormen bovendien een isolatielaag. Groene gevels warmen minder snel op, waardoor het ook binnenshuis koeler blijft. Vooral bladrijke planten verdampen regenwater en dat geeft verkoeling. Een soort natuurlijke airconditioning dus. Omgekeerd beschermt een groene gevel tegen koude of felle slagregens in de winter.

Ook de natuur profiteert van verticale tuinen. Gevelbeplanting biedt plaats voor bijen en hommels, insecten en vlinders. Dat trekt op zijn beurt weer vogels aan. Geveltuinen zijn groene stepping stones: dieren kunnen zich van geveltuintje naar geveltuintje verplaatsen, waardoor een groene infrastructuur voor dieren ontstaat, ook in de stad.

Projectoproep

Projectvoorstellen kunnen worden ingediend tot 8 juni. Elke openbare of particuliere organisatie in een gebouw waar vaak publiek komt, mag meedoen. Denk aan  gemeentehuizen, stations, ziekenhuizen, scholen, sportcentra, musea, bibliotheken, enz. De voorgestelde vegetatiebedekking moet ten minste 80 m2 per project bedragen. Project die werken met lokale planten die gunstig zijn voor de lokale ecosystemen, krijgen extra punten. Net zoals geveltuinen die geen of weinig meststoffen vergen en gebruik maken van regenwater voor de besproeiing. 

De oproep van vorig jaar - waarbij BBL mee in de jury zetelde - leverde enkele mooie laureaten op. Zo kreeg het stadsbestuur van Mechelen subsidies om een groene gevel te voorzien aan de Heilig Hartkerk, als onderdeel van een groene oase in dichtbevolkte Heihoekwijk. Sociaal maatwerkbedrijf De Winning uit Lummen kreeg steun om gevelgroen te ontwikkelen op het eigen terrein, als voorbeeld voor andere bedrijven in de regio. Het OCMW van Sint-Niklaas kreeg ondersteuning voor een groene gevel aan de kringloopwinkel op de Coconsite, nu nog een verouderd industriegebied. De scholen Pius X in Kortrijk en het Sint-Franciscus-Xaverianen Instituut uit Brugge kregen elk subsidies voor groene gevels, als onderdeel van een natuurlijke en avontuurlijke speelplaats.

De aanvraag voor financiële steun kan betrekking hebben op de kosten voor analyse, studie, ontwerp en uitvoering. Voor het onderhoud nadien wordt enkel voor het eerste jaar financiële steun voorzien. De aanvraag mag deel uitmaken van een medefinanciering vanuit andere bronnen. Bij het indienen van de aanvraag is geen eigen bijdrage vereist. Er kan een subsidie worden toegekend vanaf € 15.000 tot € 100.000. Al bij al zijn er dus weinig dwingende voorwaarden en komen veel projecten in aanmerking. Meedoen dus! 

Alle informatie over de oproep en de procedure vind je hier

Check ook het aanbod van de vzw Groene Gevels op onze website.

Dit artikel draagt bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelen: