U bent hier

Klimaatpremie Antwerpen richt zich op eigenaars grote oppervlakten

Bron: 
De Standaard 29 januari 2021
Dit artikel werd gereproduceerd met toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden. Elk hergebruik dient het voorwerp uit te maken van een specifieke toestemming van de beheersvennootschap License2Publish: info@license2publisch.be.
Foto Paul Hermans

De aanvragers mogen verschillende soorten ingrepen combineren op hun eigen terrein, zoals 20 m2 voortuin ontharden en vergroenen, en 25 m2 van het dak verduurzamen.

De stad Antwerpen trekt 1,5 miljoen euro uit voor die Klimaatpremie. Er zijn premies beschikbaar voor iedereen die wil inzetten op het vergroenen van daken, het ontharden van voortuinen, binnenplaatsen of parkings en het hergebruiken of lokaal laten infiltreren van regenwater. De premie is niet bedoeld voor zonnepanelen.
 
‘Met de premie richten we ons vooral op grote daken of percelen verharde grond’, zegt Antwerps schepen van Leefmilieu Tom Meeuws (SP.A). ‘De bewoner die zijn dak of binnenplaatsje al aanpakte, hebben we zo goed als bereikt. Als we nu echt de sprong voorwaarts willen maken, moeten we ons richten op de grote oppervlakten. Dat betekent ook dat we het nodige geld daarvoor moeten vrijmaken.’
 
Supermarkt
 
‘Als je weet dat de gemiddelde dakoppervlakte van een supermarkt 2.400 m2 bedraagt en die van een kantoorcomplex 3.500 m2, dan zie je meteen waar de grootste winsten te maken zijn’, zegt Meeuws. ‘Met de Klimaatpremie mikken we niet alleen op individuele huiseigenaars, maar ook op bedrijven, verenigingen, scholen en organisaties. Ook verenigingen van mede-eigenaren van appartementsgebouwen kunnen de premie aanvragen. Bovendien kunnen individuele huiseigenaars met hun buren de handen in elkaar slaan om samen grotere oppervlakten aan te pakken en zo een hogere premie onder de deelnemers te verdelen.’
 
De premie bestaat uit een basispremie voor gewone ingrepen en bonussen bij ingrepen met een grotere milieuwinst. Er kunnen premies van 5 tot 45 euro per vierkante meter worden aangevraagd. Het maximumbedrag bedraagt 30.000 euro. Met dat laatste bedrag kunnen bijvoorbeeld groendaken tot 2.000 m2 of onthardings- en vergroeningsacties op terreinen tot 3.000 m2 worden ondersteund.
 
Vergunningsplichtig
 
De minimale oppervlakte om aanspraak te maken op een premie bedraagt 40 m2. De aanvragers mogen verschillende soorten ingrepen combineren op hun eigen terrein, zoals 20 m2 voortuin ontharden en vergroenen, en 25 m2 van het dak verduurzamen. Wie een vergunningsplichtige ingreep doet, zoals een groendak bij nieuwbouw, krijgt normaal geen premie, maar kan wel een bonus krijgen als hij meer doet dan wat wettelijk verplicht is.
 
 
Sacha Van Wiele
Dit artikel draagt bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelen: