U bent hier

Ruimte voor water

Aanbod milieubeweging8

Toegevoegd: 03/09/2020
Jouw partner: VIBE
Aanbod voor: Lokaal bestuur

VIBE helpt je met het ontwikkelen van een ruimtelijke planning waar blauwgroene netwerken en openbaar vervoer centraal staan. Hoe? Door stads- en dorpskernen te versterken en ruimte te maken voor groen en water. Zo vrijwaar je schaarse open ruimte en stimuleert je gemeente ook het openbaar vervoer. Ook worden de gevolgen van klimaatverandering getemperd en versterk je de open ruimte. Op basis van de “Strategie van de twee netwerken” helpt VIBE de gemeente bij het uitwerken van een geïntegreerde visie met het water- en openbaar vervoersnetwerk als sturende dragers voor de ruimtelijke structuur.

Toegevoegd: 09/04/2019
Jouw partner: GoodPlanet
Aanbod voor: Burger, Lokaal bestuur, Onderneming

Zie je een Blue Flag wapperen? Dan kan je erop vertrouwen dat het strand, de zwemvijver of de jachthaven waar die hangt duurzaam is. Blue Flag is een internationaal kwaliteitslabel voor waterpartijen die zich onderscheiden op het vlak van duurzaam toerisme en recreatie. Toeristen herkennen meteen deze plekken, die aandacht hebben voor mens en natuur. GoodPlanet ondersteunt gemeenten en organisaties om de Blue Flag te behalen.

Toegevoegd: 23/08/2022
Jouw partner: Groene Gevels
Aanbod voor: Lokaal bestuur

Meer groen op straat betekent een aangenamere en aantrekkelijkere buurt waar je vaker een babbeltje slaat met de buren. De nabijheid van groen zorgt voor een positief effect op het mentale welzijn. Bovendien biedt het een waaier aan milieu- en klimaatvoordelen, zoals extra verkoeling in de zomer, vergroting van de biodiversiteit, betere waterinfiltratie door ontharding en zuiverdere lucht.

Toegevoegd: 23/03/2020
Jouw partner: Dialoog
Aanbod voor: Burger, Lokaal bestuur

Je toilet doorspoelen, de auto wassen, de planten water geven,… Daar mogen we eigenlijk geen kostbaar leidingwater aan verspillen. Regenwater inzetten verlaagt bovendien de waterfactuur. Dialoog geeft gratis info over regenwateropvang aan je inwoners. Ze zetten voor de voor- en nadelen van regenputten en groendaken op een rijtje, en geven tips om eraan te beginnen.

Toegevoegd: 08/04/2019
Jouw partner: Natuurpunt
Aanbod voor: Burger, Lokaal bestuur

Verbind losse snippers natuurgebied en waterlopen in groenblauwe netwerken. Zo vormen ze steeds sterkere, veerkrachtige klimaatbuffers vol biodiversiteit, die je gemeente beschermen. Je lokale Natuurpunt-afdeling is bij uitstek geplaatst om je te helpen bepalen waar en hoe je strategisch te werk kan gaan.

Toegevoegd: 23/08/2022
Jouw partner: Groene Gevels
Aanbod voor: Lokaal bestuur, Onderneming, School

Een logische eerste stap bij het vergroenen van de gemeente is het in kaart brengen van welke gebouwen groot groen kunnen gebruiken. Deze inventarisatie gebeurt aan de hand van plaatsbezoeken. Tijdens dit plaatsbezoek worden de technische beperkingen en mogelijkheden in kaart gebracht.

Toegevoegd: 23/08/2022
Jouw partner: Breekijzer
Aanbod voor: Lokaal bestuur

Ontharden en vergroenen van gemeentewegen is het laag hangend fruit in de onthardingsopgave die alle Vlaamse gemeenten wacht. Een logische eerste stap hierbij is een goed zicht krijgen op de onthardingskansen op en aan gemeentewegen type III (= erftoegangswegen). Binnen dit project brengen we de onthardingskansen in kaart via een GIS-analyse in combinatie met lokale terreinkennis. Dit resulteert in een longlist aan onthardingscases en een eerste set strategische acties om terugkomende drempels bij ontharding (zoals financiering, groenonderhoud of versterken van lokaal draagvlak) aan te pakken.

Toegevoegd: 25/08/2021
Jouw partner: Trage Wegen
Aanbod voor: Lokaal bestuur

Wil je als lokaal bestuur inzetten op het waarmaken van klimaatambities? Ontharding van trage wegen is een stap in de goede richting!

Artikels7

31/08/2021 - 11:45
Duurzaam waterbeheer is een evidentie geworden bij de ontwikkeling van nieuwe wijken. Maar kan er ook in bestaande woonwijken op een duurzamere manier met water worden omgaan? Cecile Rousselot onderzocht het en kwam tot enkele interessante ingrepen die -mits wat creativiteit en...
02/08/2021 - 09:57
De klimaatverandering zorgt voor extreme weersomstandigheden. De voorbije jaren kampten we met uitzonderlijke droogte, nu met zware overstromingen. De menselijke en materiële tol is kolossaal. Het dwingt ons om na te denken over een klimaatrobuuster Vlaanderen. Decennialang deden we er...
14/01/2021 - 11:29
Al enkele jaren op rij zien we de droogte in ons land toenemen en onze grondwaterstanden dalen. Tegelijk neemt de kans op overstromingen toe. En hoewel we de afgelopen jaren (gelukkig) gespaard bleven van grote overstromingen, kwamen er tijdens lokale zomerse onweders wél straten blank...
06/11/2020 - 16:26
Duidingsprogramma Pano legde de vinger nog eens op de wonde: in Vlaanderen zijn meer dan 400.000 woningen niet aangesloten op riolering. Het afvalwater gaat er rechtstreeks de beek in. Resultaat? Een...
03/07/2020 - 14:47
Niet op reis naar het buitenland deze zomer? Geen probleem. Het zeewater aan onze Vlaamse kust is van uitstekende kwaliteit. Alle kustgemeenten ontvingen donderdag het internationaal kwaliteitslabel Blue Flag.   Blue Flag is een initiatief van de...
27/04/2020 - 13:48
Gespreid wonen, zorgeloos grondwater oppompen en voortuintjes verharden: al die heilige huisjes moeten sneuvelen of we vallen droog, volgens Robin Verachtert. Tijdens de kletsnatte maand ­februari slaakten landbouwers en natuurbeschermers gelijktijdig een diepe zucht van...

Organisaties7

Dialoog

Duurzaam Bouwen & Bewust Wonen

Dialoog wil een zichtbare impuls geven aan duurzaam bouwen en bewust wonen. Ze informeren over duurzaam bouwen, verbouwen en wonen door vorming, advies en publicaties.

Natuurpunt

Natuurpunt beschermt kwetsbare en bedreigde natuur in Vlaanderen. Met vele honderden wandelpaden, zitbanken en speelbossen geven ze iedereen de kans van de natuur te genieten.