U bent hier

Ruimte voor water

Aanbod milieubeweging9

Toegevoegd: 09/04/2019
Jouw partner: GoodPlanet
Aanbod voor: Burger, Lokaal bestuur, Onderneming

Zie je een Blue Flag wapperen? Dan kan je erop vertrouwen dat het strand, de zwemvijver of de jachthaven waar die hangt duurzaam is. Blue Flag is een internationaal kwaliteitslabel voor waterpartijen die zich onderscheiden op het vlak van duurzaam toerisme en recreatie. Toeristen herkennen meteen deze plekken, die aandacht hebben voor mens en natuur. GoodPlanet ondersteunt gemeenten en organisaties om de Blue Flag te behalen.

Toegevoegd: 08/02/2024
Jouw partner: Join For Water
Aanbod voor: Burger, Lokaal bestuur

Haast nergens ter wereld is de waterstress zo groot als in Vlaanderen. De voorbije jaren is het inzicht dan ook gegroeid dat we anders moeten omgaan met hemelwater om watertekort en wateroverlast te voorkomen. Heel wat lokale overheden zetten daarom projecten op rond infiltratie, opvang, buffering en hergebruik. De hemelwater- en droogteplannen dragen hiertoe bij.   

Toegevoegd: 23/08/2022
Jouw partner: Groene Gevels
Aanbod voor: Lokaal bestuur

Meer groen op straat betekent een aangenamere en aantrekkelijkere buurt waar je vaker een babbeltje slaat met de buren. De nabijheid van groen zorgt voor een positief effect op het mentale welzijn. Bovendien biedt het een waaier aan milieu- en klimaatvoordelen, zoals extra verkoeling in de zomer, vergroting van de biodiversiteit, betere waterinfiltratie door ontharding en zuiverdere lucht.

Toegevoegd: 08/04/2019
Jouw partner: Natuurpunt
Aanbod voor: Burger, Lokaal bestuur

Verbind losse snippers natuurgebied en waterlopen in groenblauwe netwerken. Zo vormen ze steeds sterkere, veerkrachtige klimaatbuffers vol biodiversiteit, die je gemeente beschermen. Je lokale Natuurpunt-afdeling is bij uitstek geplaatst om je te helpen bepalen waar en hoe je strategisch te werk kan gaan.

Toegevoegd: 23/08/2022
Jouw partner: Groene Gevels
Aanbod voor: Lokaal bestuur, Onderneming, School

Een logische eerste stap bij het vergroenen van de gemeente is het in kaart brengen van welke gebouwen groot groen kunnen gebruiken. Deze inventarisatie gebeurt aan de hand van plaatsbezoeken. Tijdens dit plaatsbezoek worden de technische beperkingen en mogelijkheden in kaart gebracht.

Toegevoegd: 23/08/2022
Jouw partner: Breekijzer
Aanbod voor: Lokaal bestuur

Ontharden en vergroenen van gemeentewegen is het laag hangend fruit in de onthardingsopgave die alle Vlaamse gemeenten wacht. Een logische eerste stap hierbij is een goed zicht krijgen op de onthardingskansen op en aan gemeentewegen type III (= erftoegangswegen). Binnen dit project brengen we de onthardingskansen in kaart via een GIS-analyse in combinatie met lokale terreinkennis. Dit resulteert in een longlist aan onthardingscases en een eerste set strategische acties om terugkomende drempels bij ontharding (zoals financiering, groenonderhoud of versterken van lokaal draagvlak) aan te pakken.

Toegevoegd: 25/08/2021
Jouw partner: Trage Wegen
Aanbod voor: Lokaal bestuur

Wil je als lokaal bestuur inzetten op het waarmaken van klimaatambities? Ontharding van trage wegen is een stap in de goede richting!

Toegevoegd: 14/06/2024
Jouw partner: Waterland
Aanbod voor: Lokaal bestuur

In onze warmer wordende zomers klinkt de burgers’ roep naar verkoeling steeds harder. Door het aanbod aan open zwemlocaties uit te breiden kunnen we tegemoetkomen aan deze steeds stijgende vraag. Kanalen, rivieren, vijvers en meren om in te plonsen hebben een groot potentieel dat in heel wat gemeenten nog nauwelijks benut wordt. En met de veranderende Vlaamse wetgeving zijn de lokale besturen nu net aan zet om initiatief te nemen om het verschil te maken voor hun burgers. Maar waar in je gemeente kan openzwemwater gecreëerd worden? 

Toegevoegd: 12/02/2024
Jouw partner: Join For Water
Aanbod voor: Burger

Felle onweersbuien met veel regenvlagen, en tegelijkertijd periodes van extreme hitte. Ook België ontsnapt er niet aan. De voorbije jaren is het inzicht dan ook gegroeid dat we anders moeten omgaan met hemelwater om watertekort en wateroverlast te voorkomen. Een burger kijkt dikwijls naar de overheid voor oplossingen, terwijl een deel van de oplossingen in private tuinen ligt. Tuinen vangen water op, bufferen en laten water infiltreren en dragen zo sterk bij aan de strijd tegen waterschaarste. Als er te veel verhard wordt, dringt er minder regenwater in de grond en lopen rioleringen over.

Artikels9

14/03/2024 - 13:47
Anders omgaan met regenwater is nodig om watertekort en wateroverlast te voorkomen. Naast gemeenten kunnen ook burgers hier, via ingrepen in hun tuin bijvoorbeeld, een belangrijke bijdrage leveren. Maar hoe overtuig je die laatste om actie te ondernemen? Het Vlaams-Brabantse...
30/01/2024 - 09:49
Te droog in de zomer, te nat in de winter. Door de klimaatverandering wordt het stilaan jaarlijks terugkerende kost. Als het te hard regent zitten we met natte voeten. Als het te lang droog is, verdorren onze tuinen en natuurgebieden.  Om onze leefomgeving opnieuw weerbaar te maken tegen...
02/08/2021 - 09:57
De klimaatverandering zorgt voor extreme weersomstandigheden. De voorbije jaren kampten we met uitzonderlijke droogte, nu met zware overstromingen. De menselijke en materiële tol is kolossaal. Het dwingt ons om na te denken over een klimaatrobuuster Vlaanderen. Decennialang deden we er...
14/01/2021 - 11:29
Al enkele jaren op rij zien we de droogte in ons land toenemen en onze grondwaterstanden dalen. Tegelijk neemt de kans op overstromingen toe. En hoewel we de afgelopen jaren (gelukkig) gespaard bleven van grote overstromingen, kwamen er tijdens lokale zomerse onweders wél straten blank...
06/11/2020 - 16:26
Duidingsprogramma Pano legde de vinger nog eens op de wonde: in Vlaanderen zijn meer dan 400.000 woningen niet aangesloten op riolering. Het afvalwater gaat er rechtstreeks de beek in. Resultaat? Een...
03/07/2020 - 14:47
Niet op reis naar het buitenland deze zomer? Geen probleem. Het zeewater aan onze Vlaamse kust is van uitstekende kwaliteit. Alle kustgemeenten ontvingen donderdag het internationaal kwaliteitslabel Blue Flag.   Blue Flag is een initiatief van de...
27/05/2020 - 16:13
  Gent is 47 kerken rijk, samen goed voor zo’n 5,7 hectare aan dakoppervlakte. Bijna al het regenwater dat op die daken valt, vloeit rechtstreeks af naar de riolering. Een enorme verspilling in deze tijden van extreme droogte! Gents MilieuFront (GMF) wil onderzoeken hoe we...
27/04/2020 - 13:48
Gespreid wonen, zorgeloos grondwater oppompen en voortuintjes verharden: al die heilige huisjes moeten sneuvelen of we vallen droog, volgens Robin Verachtert. Tijdens de kletsnatte maand ­februari slaakten landbouwers en natuurbeschermers gelijktijdig een diepe zucht van...

Organisaties8

Waterland

Voor een Vlaanderen waar het water bruist van het leven

Waterland trekt en ondersteunt acties die op een creatieve en inspirerende manier water opnieuw aantrekkelijk maakt: water als een bron van plezier, water als een bron van biodiversiteit.

Het aanbod van Waterland

Natuurpunt

Natuurpunt beschermt kwetsbare en bedreigde natuur in Vlaanderen. Met vele honderden wandelpaden, zitbanken en speelbossen geven ze iedereen de kans van de natuur te genieten.