U bent hier

Hoe wordt jouw gemeente/stad een voortrekker op vlak van repareren en delen?

Bron: 
Repair & Share
Foto Peerby

Welke rol krijgt de herstel- en deeleconomie in jouw gemeente/stad?

Repair & Share brengt naar aanleiding van de voorbije gemeenteraadsverkiezingen een platform van verschillende organisaties samen, die actief zijn op vlak van delen en repareren. Dit platform wil burgers toegang geven tot meer en betere goederen en diensten, door in te zetten op de deeleconomie en reparatie. Zo werken we aan een inclusieve circulaire economie.

Wat kan jouw gemeente doen? 

 • Je kan in kaart brengen welke deel- en repareerinitiatieven reeds bestaan, en op basis van de lokale noden bekijken welke elders bestaande initiatieven ook in uw gemeente navolging verdienen.
 • Jouw gemeente kan een ruimte en middelen ter beschikking stellen aan herstel- en deelinitiatieven, en hen ondersteunen door hierover te communiceren naar uw burgers. Een aantal gemeenten maakt nu al werk van gemeentelijke deelcentra. Dat zijn gebouwen waar deze initiatieven samenkomen en elkaar versterken.
 • Jouw gemeente kan zelf eigen gereedschap, wagenpark,... uitlenen aan individuele burgers en plaatselijke verenigingen.
 • Je kan nagaan hoe actoren in de sociale economie kunnen samenwerken met deze herstel- en deelinitiatieven. Vooral herstellen is een arbeidsintensieve activiteit, maar ook uitleen- of deeldiensten kunnen nood hebben aan een professioneel kader en (laaggeschoolde) arbeid.
 • Je kan innovatie rond deeldiensten stimuleren, niet alleen bij nieuwe ondernemers maar ook in bestaande bedrijven, zodat ze hun aanbod kunnen omschakelen van productverkoop naar het aanbieden van een dienst. Aankopers en overheidsdiensten kunnen daarin een sleutelrol spelen.
 • Je kan communiceren met het platform Repair & Share over welke initiatieven uw gemeente al neemt op dit vlak, en meegeven of er bereidheid is om via dit platform kennis en ervaringen te delen met andere projecten en gemeenten.
 
Wat zijn de voordelen?
 
 • Jouw burgers besparen een aanzienlijke som geld, aangezien ze geen nieuwe goederen hoeven aan te kopen die ze slechts af en toe gebruiken.
 • Jouw burgers reduceren afval, zodat uw gemeente minder kosten heeft aan afvalverwerking.
 • Je kan leegstaande panden een nieuw leven inblazen, en op die manier publieke ruimte optimaal benutten. Een beperkte investering in het opknappen levert bovendien op termijn een grote return op, dankzij de opwaardering van de panden door de deeldiensten.
 • Je kan de sociale cohesie in woonwijken en het centrum van de gemeente versterken. Deel- en hersteldiensten zijn erg gemeenschapsversterkend.
 • Je draagt met uw gemeente concreet bij tot klimaatdoelstellingen en uw burgers zullen het erg waarderen dat u als gemeentebestuur inzet op duurzaamheid.
 
Hoe kan ons Platform Repair & Share hierbij helpen?
 
Ons platform bestaat uit initiatieven die in verschillende steden en gemeenten concreet aan de slag gaan met herstel- en deelinitiatieven (zoals Maakbaar Leuven, Tournevie, Peerby, Babytheek, Op Wielekes, Repair Cafés, …). We kunnen de nodige inspiratie en expertise leveren. Daarnaast zetten we bestaande en nieuwe initiatieven in de verf, zodat initiatieven in uw gemeente in de kijker staan.
 
We vernemen met plezier of deze en andere initiatieven nu of in de toekomst een plaats krijgen in uw gemeente. Wij staan klaar voor advies en overleg.
 
Contact: Inez Louwagie, info@repairshare.be
 

Ontdek ons pasklare aanbod op maat van jouw gemeente

 • Buren in jouw gemeente materiaal laten delen? (50% korting voor Oost-Vlaamse gemeenten)
 • Een Op Wielekes in jouw gemeente? (50% korting voor Oost-Vlaamse gemeenten)
 • Starten met een babytheek?
 • Workshops "Maak en repareer de toekomst"
 • Wat gebeurt er al in jouw gemeente en welke initiatieven wil je graag (verder) stimuleren?
  Laat het weten. Zo kunnen we je in contact brengen met andere geïnteresseerden en je steunen in je initiatief.

  "Reageer via deze link"

  Dit artikel draagt bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelen:


  Om te reageren op artikels dien je eerst te registreren of in te loggen.