U bent hier

Communicatieplan autodelen: informeer gericht je inwoners

Doelgroep: 
Lokaal bestuur
Thema: 
Mobiliteit
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)
Jeffrey Matthijs
Autodelen is een essentiële schakel in het Vlaams principe van basisbereikbaarheid. Het is een vervoersmiddel op maat en een volwaardig, duurzaam en flexibel alternatief voor het bezit van een eigen (tweede) wagen. Bovendien biedt het grote milieu-, sociale en economische voordelen. Het vermindert het aantal auto’s, het aantal files, de CO2-uitstoot, de parkeerdruk en de individuele kost (tot 3.000€ / jaar) voor het gebruik van een wagen. Wat eerder een voornamelijk stedelijk fenomeen was, breidt nu gestaag uit naar minder verstedelijkte gebieden, mede door de opkomst van verschillende nieuwe autodeelspelers. Om bewoners te informeren over de voordelen en alle mogelijkheden, organiseert Autodelen.net gerichte informatiecampagnes.  
 
Projectinhoud en -verloop
 
 • De lokale overheid tekent in op het aanbod
 • De gemeente definieert een of meerdere acties (bijv. uit het ‘actieplan gedeelde mobiliteit’) waarbij Autodelen.net advies geeft over de communicatie naar de burger.
  • Mogelijke acties (niet exhaustief): de opstart van het delen van de eigen gemeentelijke wagens, aanpak continue communicatie naar de burger en campagnevoering, organiseren van infosessies, aanwezigheid op evenementen met infostanden...
 • Autodelen.net bereidt op basis van de eerste input van de gemeente reeds een aantal mogelijke pistes op het vlak van communicatie voor.
 • Tijdens het eerste overleg worden de aanwezigen (indien nodig) geïntroduceerd in het aanbod van autodelen en wordt vooral ingegaan op de concrete actie(s) die de gemeente wil ondernemen. Er vindt een brainstorm plaats met de gemeentelijke verantwoordelijke van de autodeelacties, minstens één persoon van de gemeentelijke communicatiedienst en de communicatieverantwoordelijke van Autodelen.net. Zo komen we tot een heel gerichte aanpak op maat van de gemeente.
 • De gemeente contacteert Autodelen.net bij aanvang van de voorbereiding van (één van) de acties. Autodelen.net levert advies omtrent de communicatiestrategie en maakt desgewenst een communicatieplan op i.s.m. de gemeente. Dit advies kan onder meer bestaan uit:
  • Het aanleveren van een toolkit met voorbeeldteksten en fotomateriaal voor informatieve flyer, berichten op sociale media, een uitnodiging voor een infosessie, een artikel in het gemeenteblad, een persbericht,… Autodelen.net levert een algemeen prototype aan en de gemeente verwerkt dit in de eigen huisstijl en met eigen gegevens.
  • Advies rond communicatie om specifieke en/of niet-traditionele doelgroepen te bereiken
  • Feedback op ontwikkeld promotiemateriaal
  • Aanleveren lokale ambassadeurs die getuigen over hun autodeelparcours 
  • Tips voor de organisatie van infostanden, een autodeelsalon en/of deelmarkt, ...
  • ...
 • Gedurende het project wordt nog één fysiek contactmoment georganiseerd om de uitgevoerde actie(s) te evalueren, of om te overleggen/brainstormen over de aanpak van nieuwe acties. 
 • Nazorg: 
  • Autodelen.net engageert zich om geïnteresseerde burgers die zich als vrijwilliger of ambassadeur voor autodelen willen inzetten een degelijke ondersteuning en opleiding aan te bieden. Deze personen zijn een belangrijke schakel in het inspireren, informeren en activeren van de bevolking.
  • Autodelen.net biedt ondersteuning bij twee infomomenten over autodelen in de gemeente of stad.
 
De gemeente is zelf verantwoordelijk voor
 
 • Autodelen.net levert advies bij de communicatieaanpak voor de acties rond autodelen, de lokale overheid is verantwoordelijk voor de uitvoering van de acties en voor het voeren van de communicatie.
 • Dit betekent dat de gemeente onder meer instaat voor het (laten) opmaken van communicatiemateriaal, het ter beschikking stellen van accommodatie en logistiek voor infomomenten, het communiceren via de eigen kanalen, verspreiden van de behoeftepeilingen, …
 
Prijs 
 
€3.000 voor het communicatieadvies bij 3 acties (i.k.v. het actieplan gedeelde mobiliteit)
(Autodelen.net is niet BTW-plichtig)
 
Contact