U bent hier

Communicatieplan autodelen: informeer gericht je inwoners

Doelgroep: 
Lokaal bestuur
Thema: 
Mobiliteit
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)
Jeffrey Matthijs
Autodelen is een essentiële schakel in het Vlaamse principe van basisbereikbaarheid. Het is een vervoersmiddel op maat en een volwaardig, duurzaam en flexibel alternatief voor het bezit van een eigen (tweede) wagen. Bovendien biedt het grote milieu -, sociale en economische voordelen. Het vermindert het aantal auto’s, het aantal files, de CO2 uitstoot, de parkeerdruk en de individuele kost (tot 3.000€ / jaar) voor het gebruik van een wagen. Wat eerder een voornamelijk stedelijk fenomeen was, breidt nu gestaag uit naar minder verstedelijkte gebieden, mede door de opkomst van verschillende nieuwe autodeelspelers. Om bewoners te informeren over alle mogelijkheden, organiseert Autodelen.net gerichte informatiecampagnes. 
 
Projectinhoud en -verloop
 
De periode van advies loopt maximaal twee jaar. Gedurende die periode levert Autodelen.net inhoudelijke ondersteuning bij de opstart en het communiceren van drie acties. Grosso modo kent de ondersteuning volgend verloop:
 
 • De lokale overheid tekent in op het aanbod
 • De gemeente definieert drie acties uit het ‘actieplan gedeelde mobiliteit’ waarbij Autodelen.net communicatieadvies zal leveren
 • Mogelijke acties (niet exhaustief): de uitvoering van het Stroomversnellers-project, de opstart van het delen van de eigen gemeentelijke wagens, aanpak continue communicatie naar de burger, ...
 • Autodelen.net bereidt op basis van de eerste input van de gemeente reeds een aantal mogelijke pistes op het vlak van communicatie voor.
 • Tijdens het eerste overleg wordt een totaal overzicht geboden van autodelen en wordt vooral ingegaan op de concrete acties die de gemeente wil ondernemen. Er wordt een eerste brainstorm georganiseerd met de verantwoordelijke van de autodeelacties, minstens één persoon van de gemeentelijke communicatiedienst en de communicatieverantwoordelijke van Autodelen.net. Zo komen we tot een heel gerichte aanpak op maat van de gemeente.
 • De gemeente contacteert Autodelen.net bij aanvang van een nieuwe actie rond autodelen. Autodelen.net levert advies omtrent de mogelijke aanpak op vlak van communicatie. Dit kan onder meer bestaan uit:
 • Het aanleveren van voorbeeldteksten of fotomateriaal voor informatieve flyer, berichten op sociale media, uitnodiging infosessie, artikel infokrant lokale overheid, uitnodiging persmoment … Autodelen.net levert algemeen prototype aan en de gemeente verwerkt dit in de eigen huisstijl en met eigen gegevens.
 • Het verder mee nadenken over mogelijke communicatiestrategieën
 • Gedurende het project wordt nog één fysiek contactmoment georganiseerd om de uitgevoerde acties te evalueren, of om te overleggen/brainstormen over de aanpak van nieuwe acties.
 • Nazorg: 
  • Autodelen.net engageert zich om geïnteresseerde burgers die zich als vrijwilliger of ambassadeur voor autodelen willen inzetten een degelijke ondersteuning en opleiding aan te bieden. Deze personen zijn een belangrijke schakel in het informeren en activeren van de bevolking.
  • Autodelen.net biedt ondersteuning bij twee infomomenten over autodelen in de gemeente of stad.
 
De gemeente is zelf verantwoordelijk voor
 
 • Autodelen.net levert advies bij de communicatieaanpak voor drie acties rond autodelen, de lokale overheid is verantwoordelijk voor de uitvoering van de acties en voor het voeren van de communicatie.
 • Dit betekent dat de gemeente onder meer instaat voor het (laten) opmaken van communicatiemateriaal, het ter beschikking stellen van accommodatie en logistiek voor infomomenten, het communiceren via de eigen kanalen, verspreiden van de behoeftepeilingen, …
 
Prijs 
 
€2.500
(Autodelen.net is niet BTW-plichtig)