U bent hier

Toolbox Duurzame Mobiliteit van de Vlaamse Overheid

Bron: 
Vlaamse overheid

Door de coronacrisis zijn burgers meer gaan wandelen en fietsen. Voor de overheid is dit een uitgelezen kans om nog meer in te zetten op duurzame mobiliteit. 
De Vlaamse overheid wil lokale besturen inspireren om maatregelen te nemen om wandelen en fietsen verder te stimuleren, bijvoorbeeld door aanpassingen te doen die de hygiëne en fysieke afstand ten goede komen of door wandel- en fietsroutes veiliger te maken.

Met deze toolbox wil de Vlaamse overheid lokale overheden inspireren en ondersteunen om naar aanleiding van de coronacrisis maatregelen te nemen voor het verder stimuleren van wandelen en fietsen.

In de toolbox vind je info over

  • Algemene ondersteuning vanuit de Vlaamse overheid
  • Maatregelen om hygiëne en fysieke afstand bij wandelen en fietsen te verbeteren
  • Maatregelen voor het inrichten van veiligere, beter aangepaste wandel- en fietsroutes
  • Acties om inwoners te stimuleren om de fiets te (blijven) gebruiken

Zo ies er een Oproep Voor Subsidies Exit-strategie Duurzame Modi Voor Gemeentewegen

Tijdens de corona-crisis hebben Vlamingen opnieuw de fiets en het wandelen ontdekt voor hun (lokale) verplaatsingen. Om te vermijden dat we met zijn allen terug de wagen in stappen wil de Vlaamse overheid, in samenwerking met de lokale overheden, inzetten op duurzame mobiliteitsmaatregelen op gemeentewegen tijdens de corona exit-strategie.

Met deze oproep wil de Vlaamse overheid de Vlaamse steden en gemeenten ondersteunen in het nemen van enkele maatregelen die de duurzame mobiliteit bij het woon-werk -, woon-school - en winkelverkeer stimuleren. Deze mobiliteitsmaatregelen kunnen uitgevoerd worden via een eigen contract met een aannemer of via een contract van Agentschap Wegen en Verkeer (indien het schilderwerken betreft).

Alle info op

https://www.vlaanderen.be/toolbox-duurzame-mobiliteit

 

 

Dit artikel draagt bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelen: