U bent hier

Minder auto's in de stad, positief voor het milieu maar ook voor de mobiliteit

Stad Halle is een Vlaams-Brabantse stad van ruim 40.000 inwoners die vlakbij Brussel ligt. De stad maakte een duidelijke keuze voor autodelen waarbij het aanbod in enkele jaren tijd van 0 tot 15 deelwagens is gestegen. Zoals in veel gemeenten en kleinere steden worden er in Halle al langer wagens gedeeld onder particulieren, formeel of informeel. Sinds 2017 zijn er enkele enthousiaste Dégage-leden een kern opgestart, ondertussen zijn er al 10 Dégage-wagens in de stad. Dit was een stimulans voor het stadsbestuur om een autodeelbeleid op te starten.

Een eerste wapenfeit was de vrijstelling van betalend parkeren voor deelwagens, zolang dit wagens van een door de stad erkende organisatie zijn. Deze kunnen ook een voorbehouden parkeerplaats krijgen. In oktober 2021 zijn er ondertussen vier aanbieders erkend en actief, nl. Dégage, Partago, cambio en Gorgon Share. En daarnaast zijn er nog particulieren die via het Cozywheels-platform hun wagen delen.

Schepen van mobiliteit Bram Vandenbroucke; “Het spreekt voor zich dat minder auto’s in de stad positief is voor het milieu maar ook voor de mobiliteit. Eén deelauto is een besparing van gemiddeld 7 parkeerplaatsen. Ook voor de mensen hun portefeuille is autodelen een goede zaak. Het kan al vlug een besparing van jaarlijks € 1.000 tot € 3.000 betekenen.”
 

Divers aanbod deelmobiliteit

“We kregen de kans om via de provincie Vlaams-Brabant een begeleiding te krijgen van Autodelen.net voor autodeelactieplan. We kozen ervoor om samen met onze buurgemeenten Beersel en Sint-Pieters-Leeuw een gezamenlijk plan op te maken,” aldus de schepen. De stad koos uiteindelijk voor een divers aanbod aan deelsystemen die elkaar aanvullen en zorgde voor concrete voordelen voor de aanbieders.

Naast autodelen zet de gemeente ook in op andere vormen van duurzame mobiliteit zoals fietsdelen. Het bestaande Bluebike-punt aan het station in Halle wordt binnenkort uitgebreid met uitleenposten aan de stations van Buizingen en Lembeek

De stad organiseerde in het najaar verschillende infosessies voor haar inwoners maar deelde ook de informatie over autodelen met haar medewerkers.


Tips voor andere gemeenten

Als tip voor andere lokale overheden geeft Halle mee dat het belangrijk is dat de juiste info snel en makkelijk terug te vinden is op de website van de stad of gemeente en dat er een centraal aanspreekpunt is. Langs de praktische kant raden ze aan de autodeelstandplaatsen een goed zichtbare plaats op straat te geven en een opvallende grondmarkering.

 

Wil je als gemeente ook aan de slag met gedeelde mobiliteit? Stel dan samen met Autodelen.net je actieplan voor gedeeld vervoer op. 

Dit artikel draagt bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelen: