U bent hier

Operatie perforatie. Verwijder verharding of richt ze anders in.

Bron: 
De Standaard 13 maart 2018
Originele titel: 
Gezocht gaatjes tegen verharding
Dit artikel werd gereproduceerd met toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden. Elk hergebruik dient het voorwerp uit te maken van een specifieke toestemming van de beheersvennootschap License2Publish: info@license2publisch.be.
Operatie Perforatie. Zo heet de campagne die de Voetgangersbeweging en Aquafin vandaag lanceren op het congres Publieke Ruimte in Gent.
 
Het idee is om ‘gaten’ te maken in de wijdverbreide verharding in Vlaanderen, door meer groen, meer water en meer doorlaatbare oppervlakte te creëren. Ze doen een oproep aan organisaties, scholen en lokale besturen om ideeën in te dienen waar zulke ‘gaten’ gemaakt kunnen worden. Volgend jaar zou hetzelfde gebeuren maar dan gericht op burgers. Aquafin heeft er 100.000 euro voor opzijgezet.
 
Ontharding kan gaan om een school die haar stenen speelplaats opbreekt, een parkeerplaats die een doorlaatbare bedekking krijgt, asfalt langs de wegen dat plaatsmaakt voor struiken.
 
Zeker de openbare ruimte is nog te vaak verhard en dat is niet altijd nodig’, meent Tom Dhollander van de Voetgangersbeweging. ‘Meer groen en water temperen bovendien de hitte waar steden mee te kampen zullen krijgen in de toekomst.’
 
Nergens in Europa wordt er zoveel open ruimte per inwoner ingenomen als in Vlaanderen, 14 procent van onze oppervlakte is verhard. Regenwater spoelt daardoor bij hevige buien snel af in de rioleringen die het volume soms niet kunnen slikken, met wateroverlast tot gevolg. Vandaar de inbreng van Aquafin, dat riolen, collectoren en waterzuiverings-installaties aanlegt.
 
De Vlaamse regering heeft een betonstop aangekondigd tegen 2040. Dan zou er geen open ruimte meer aangesneden mogen worden voor bebouwing. ‘Maar we hoeven niet tot dan te wachten om iets te doen’, zegt Tom Dhollander. (ty)
 

Ontharding kan gaan om een school die haar stenen speelplaats opbreekt, een parkeerplaats die een doorlaatbare bedekking krijgt, asfalt langs de wegen dat plaatsmaakt voor struiken.

Aquafinprijs
 
‘Operatie Perforatie’ is een grootschalige campagne van Infopunt Publieke Ruimte en Aquafin. De campagne is een oproep aan gemeenten, bedrijven, scholen en verenigingen om overtollige verhardingen te verwijderen en anders in te richten. Aquafin voorziet een prijzenpot van 100.000 euro om de beste onthardingsprojecten te belonen. 
 
Lokale besturen worden uitgedaagd om tijdens de bestuursperiode 2019-2024 jaarlijks een meetbare verharde oppervlakte te ontharden en te vergroenen. Gemeenten die nu een eerste conceptidee ontwikkelen, kunnen professionele ondersteuning door Aquafin krijgen om het project daadwerkelijk te realiseren. 
 
Dit artikel draagt bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelen:


Om te reageren op artikels dien je eerst te registreren of in te loggen.