U bent hier

The New E-Deal. Is jouw gemeente kandidaat?

Foto Autodelen.net
Autodelen.net en partners willen de komende twee jaar lokale overheden en bedrijven aanzetten tot en begeleiden naar elektrisch autodelen via de E-deal. Het doel is om tegen 2020 minstens 15 gemeenten en 15 bedrijven(terreinen) te ondersteunen bij het delen van één of meerdere elektrische wagens. 
 
Het E-deal project kadert binnen het Vlaamse actieplan ‘Clean Power for Transport (CPT)’ – een omzetting van een Europese richtlijn uit 2014 – en staat voor Elektrisch Delen van Eigen Auto’s voor bedrijven en Lokale overheden. Autodelen.net en partners (Bond Beter Leefmilieu, Eandis en The Shift) leggen de klemtoon op thema 4 van het actieplan: “deelsystemen voor particulieren met zero-emissiewagens van gemeenten en bedrijven”. Wijzelf focussen op elektrisch autodelen.
 
ELEKTRISCH AUTODELEN 
 
Een lokale overheid of bedrijf kan een aantal concrete acties ondernemen om het elektrisch autodelen te stimuleren.  In uitvoering van het ‘Clean Power for Transport’ actieplan zullen tegen 2020 immers 2500 nieuwe elektrische laadpalen worden geplaatst. Door een laadpaal te voorzien van twee laadpunten - één voor het publiek en één exclusief voor autodelen – kan autodelen lokaal bevorderd worden. Daarnaast kan de eigen elektrische vloot gedeeld worden met het personeel en de buurtbewoners. Een andere mogelijkheid is het eigen (conventionele) wagenpark stelselmatig vervangen door elektrische deelwagens van autodeelaanbieders. De mogelijkheden zijn legio!
 
WAAROM ELEKTRISCH AUTODELEN?
 
Met het E-deal project willen we de omschakeling naar gedeeld elektrisch rijden stimuleren en begeleiden. Het delen van het elektrisch wagenpark biedt daarbij tal van voordelen. Het leidt tot een daling van het aantal autokilometers en de CO2-uitstoot, zorgt voor ruimtewinst en bevordert de sociale cohesie. Tevens werkt autodelen ook kostenbesparend. De kosten worden verdeeld over verschillende diensten en door het delen met buurtbewoners kan een deel van kosten gerecupereerd worden.  Bovendien is het aanbieden van elektrisch autodelen goed voor het imago van bedrijven en overheden en kan de lokale bevolking op een laagdrempelige manier kennis maken met elektrisch rijden. 
 
DOELSTELLINGEN E-DEAL
 
E-deal is een project waarbij Autodelen.net, Bond Beter Leefmilieu en andere partners enerzijds inzetten op communicatie en verspreiding van de mogelijkheden van elektrisch autodelen voor gemeenten en bedrijven en anderzijds zetten we in op pilots en concrete implementatie van elektrisch autodelen. We werken hiervoor samen met alle geïnteresseerde autodeelaanbieders. De komende twee jaar willen we zo minstens 15 bedrijven(terreinen) en 15 lokale overheden begeleiden naar elektrisch autodelen. Bovendien zal projectpartner The Shift een onderzoek doen naar een business case van elektrisch autodelen waarbij de iets duurdere aankoopprijs kan een elektrische wagen voor een stuk kan terugverdiend worden via elektrisch autodelen. 
 
Wees er snel bij want vandaag hebben reeds 14 bedrijven en 3 gemeenten zich geëngageerd in het project. Zelf elektrisch autodelen of vragen, contacteer bram@autodelen.net
 
Foto autodelen.net

ELEKTRISCH, DE TOEKOMST!

De elektrische (zelfrijdende) wagen is de innovatie van de toekomst. Tegen 2030 wil Vlaanderen de verkoop van auto’s op fossiele brandstoffen halveren zodat – conform de EU-doelstellingen – alle verkochte wagens vanaf 2035 een nuluitstoot hebben. Enkel op die manier kunnen we vanaf 2050 nagenoeg CO2 neutraal zijn om zo de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. Elektrische voertuigen stoten immers veel minder CO2 uit dan verbrandingsmotoren. Daar waar bij de productie de uitstoot van elektrische wagens gemiddeld nog hoger ligt dan bij conventionele voertuigen (15-19 ton versus 7-10 CO2), is dit over de totale duur van een autoleven (220 000 km) lager bij gebruik van grijze stroom (35-42 ton versus 50-53 CO2). Gekoppeld aan groene stroom daalt dit nog tot 14-21 CO2. De uitstoot tijdens het rijden ligt met andere woorden drastisch lager dan bij verbrandingsmotoren.

Dit artikel draagt bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelen: