U bent hier

Na Deinze wordt ook Nevele fietszone: “Fietser heeft altijd voorrang in centrumstraten”

Bron: 
HLN 34 mei 2020
Dit artikel werd gereproduceerd met toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden. Elk hergebruik dient het voorwerp uit te maken van een specifieke toestemming van de beheersvennootschap License2Publish: info@license2publisch.be.
Foto Stad Deinze

Na het centrum van Deinze, worden ook de centrumstraten van Nevele omgevormd tot een fietszone. Het voorstel ligt ter goedkeuring voor op de gemeenteraad van volgende week en mits goedkeuring wordt de fietszone ingevoerd op 1 juli.

In maart 2020 werd het volledige centrum van Deinze een fietszone, een beslissing die unaniem werd goedgekeurd door de gemeenteraad. In navolging daarvan wil het stadsbestuur ook het centrum van Nevele omvormen tot een zone van aaneengesloten fietsstraten. 
 
“Nevele is dé fietsgemeente bij uitstek en daarom maken we er de straten veiliger voor fietsers”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). “In een fietsstraat geldt een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur voor alle weggebruikers en het is verboden voor gemotoriseerd verkeer om fietsers in te halen. Auto’s zijn dus nog welkom in de fietszone, maar fietsers hebben altijd voorrang. Enkel prioritaire voertuigen mogen fietsers inhalen. In een tweerichtingsstraat mogen fietsers de volledige breedte van de rechterhelft van de rijbaan gebruiken en in een eenrichtingsstraat beschikken ze over de volledige breedte van de rijbaan. Fietsers mogen auto’s links inhalen en als auto’s stilstaan, mogen fietsers ze ook langs rechts voorbijrijden. Uiteraard blijven de verkeersregels zoals voorrang van rechts wel gelden.”
 

Auto’s zijn nog welkom in de fietszone, maar fietsers hebben altijd voorrang. Enkel prioritaire voertuigen mogen fietsers inhalen. Jan Vermeulen burgemeester

De fietszone in Nevele omvat de Cyriel Buyssestraat, Nevelemarkt, Kortemunt, een deel van Vaart Linkeroever ter hoogte van de gemeenteschool, de Camille Van der Cruyssenstraat, de Kloosterlaan, Gezusters Lovelingstraat, Herman Lovelingstraat, Goudenregenlaan, Vlietje, Marie Comparéstraat en Wallenbulk. De zone wordt afgebakend door de IJsbeerlaan, de Biebuyckstraat, en Vaart Links. “Vooral voor de Cyriel Buyssestraat is dit een goede maatregel”, zegt schepen Filip Vervaeke, die er woont en een zaak heeft. “Het is een drukke straat en het is er gevaarlijk voor zwakke weggebruikers. Aangezien er nog geen rondweg is, moet het zwaar verkeer ook nog steeds door het centrum van Nevele rijden. Met twee scholen in de buurt is het beter dat de fietsers nu voorrang krijgen.”
 
Vanaf 1 juli
 
“Mits goedkeuring door de gemeenteraad zal de fietszone in werking treden vanaf 1 juli”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). “De zone zal duidelijk worden aangegeven met verkeersborden aan iedere toegangsweg en met wegmarkeringen. De politie zal gericht controleren op het naleven van de nieuwe verkeersregels. In het begin zal de politie vooral sensibiliseren, maar wie de regels niet naleeft, riskeert een boete van 58 euro. Maar als iedereen zijn gezond verstand gebruikt, zal het niet nodig zijn om boetes uit te delen. We vragen hoffelijkheid van alle verkeersdeelnemers, ook van de fietsers.”
 
Meer info via de Dienst omgeving: 09/381.95.00 en omgeving@deinze.be.
Dit artikel draagt bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelen: