U bent hier

Mechelen investeert fors in wagens, fietsen en steps om te delen

Bron: 
Het Nieuwsblad 4 maart 2020
Originele titel: 
Stad investeert fors in wagens, fietsen en steps om te delen
Dit artikel werd gereproduceerd met toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden. Elk hergebruik dient het voorwerp uit te maken van een specifieke toestemming van de beheersvennootschap License2Publish: info@license2publisch.be.
Foto Mechelen

Mobiliteit is een van de speerpunten van de huidige bestuursploeg en deelmobiliteit maakt daar een belangrijk deel van uit.

Mechelen krijgt er de komende maanden minstens vijftig deelauto's, honderd deelfietsen en tweehonderd deelsteps bij. De stad wil daarmee een voortrekkersrol spelen op het vlak van deelmobiliteit. Ze maakt er tijdens deze bestuurs periode bijna 1,9 miljoen euro voor vrij.

Mobiliteit is een van de speerpunten van de huidige bestuursploeg en deelmobiliteit maakt daar een belangrijk deel van uit. Dat bleek gisteren opnieuw, toen mobiliteitsschepen Vicky Vanmarcke (VLD-Groen-m+) de plannen voorstelde om van Mechelen een echte deelstad te maken. “De switch van een eigen wagen naar gedeelde vervoersmiddelen is belangrijk om het toenemende aantal verplaatsingen en innames op het openbaar domein in te perken. Daarenboven heeft het een positieve impact op het milieu”, zegt ze. Een eerste belangrijke pijler in het plan zijn de deelfietsen. Er wordt 779.000 euro voor uitgetrokken. De bekende groene fietsen van Mobit blijven in het straatbeeld te zien: het proefproject dat al drie jaar loopt, wordt omgezet in een nieuwe samenwerking van drie jaar met een optie voor nog eens drie jaar.

'Free float zone'

“Momenteel zijn er tweehonderd Mobit-fietsen. Dat worden er de komende maanden driehonderd, en tegen 2023 vijfhonderd”, zegt Vanmarcke. “Er komt een grote free float zone in en rond het centrum: daar kunnen mensen de fiets achterlaten waar ze willen. In de dorpen en in de industriezone Mechelen-Noord komen verschillende dropzones. De prijs blijft hetzelfde en je hebt voortaan de mogelijkheid om een abonnement te nemen.” Er wordt voort ingezet op Blue-bike. Op de huidige locatiess bij het station, bij Nekkerspoel en bij de Veemarkt, wordt het aanbod de komende jaren uitgebreid. “Dat is belangrijk omdat we merken dat Blue-bike voor het merendeel wordt
gecombineerd met het openbaar vervoer”, vertelt Vanmarcke. “Voorts rollen we een project met deelbakfietsen uit. Er loopt al een proefproject met twee bakfietsen in de wijk Bethaniën ‐ polder. Er is budget voorzien om dat aantal op te trekken tot een vijftiental in heel Mechelen.” “Al 231 mensen hebben intussen aangegeven dat ze interesse hebben in een deelbakfiets. De stadsbrede uitrol komt er na de zomer.”

Korte verplaatsingen

Er komen ook tweehonderd deelsteps. Daarvoor schreef de stad Mechelen een reglement uit na een succesvol proefproject in de zomer en herfst van vorig jaar. Circ, dat toen de steps leverde, werd intussen wel overgenomen door Bird en het ziet er niet naar uit dat dit bedrijf opnieuw zal intekenen. “Maar we praten met andere aanbieders en verwachten op korte termijn witte rook, zodat Mechelaars en bezoekers opnieuw steps kunnen gebruiken voor hun korte verplaatsingen.” Ook deelwagens krijgen een prominente rol in wat Vanmarcke 'het Mechelen van morgen' noemt. “De komende maanden breidt de Cambio-vloot uit met liefst veertig wagens van verschillende types, zoals zeven- en negenzitters. Het overgrote deel van die nieuwe wagens zal elektrisch zijn. Er zitten ook rijbewijswagens tussen. Dat zijn deelauto's waarmee beginnende bestuurders kunnen leren rijden. Op die manier leert de nieuwste generatie bestuurders het concept van deel wagens kennen.”

Mobiliteitsbudget

Een nieuwe speler in Mechelen is BattMobiel. De Gentse aanbieder van deelwagens had al een wagen in Mechelen staan voor een proefproject, en daar komen nu zeven elektrische auto's bij. Dat brengt het totale aantal deelwagens in de stad op bijna honderd. “Nog meer dan Cambio zet BattMobiel in op een gestructureerd gebruik en een bezettingsgraad van ruim 80 procent”, zegt de schepen. “Er lopen gesprekken met de bedrijven in de industrieparken Noord en Zuid. Als die interesse hebben, kan de
vloot snel worden uitgebreid.”

De stad voorziet een mobiliteitsbudget van maximaal 250 euro voor wie overstapt van een wagen naar een alternatief vervoermiddel. “Wie de nummerplaat van zijn auto of zware motorfiets inlevert en kan bewijzen dat hij in de plaats bijvoorbeeld een fiets heeft gekocht, komt in aanmerking”, aldus Vanmarcke. “Ook abonnementen voor de trein en de bus kan je met dat mobiliteitsbudget kopen.” Het budget kan vanaf april online worden aangevraagd. “Wie een elektrische wagen koopt om die particulier te delen via een autodeelplatform, kan daarvoor een subsidie van maximaal 3.000 euro krijgen.”

De stad organiseert op 31 maart in samenwerking met autodelen.net en verschillende autodeelbedrijven een infosessie met testritten. De locatie van die info sessie wordt later nog gecommuniceerd.

Stijn Van de Sande