U bent hier

Lokaal Laadplan - Handreiking Lokaal Laden

Op 4 juni 2021 keurde de Vlaamse Regering het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEPK) definitief goed.
 
Het LEPK voorziet onder meer als concrete doelstelling dat dat tegen 2030 de lokale besturen 66.000 publiek toegankelijke laadpunten (1 per 100 inwoners)  voorzien. Dat is een exponentiële groei t.o.v. de 4.579 publieke laadpunten die er in april 2021 al waren. Lokale besturen zijn daardoor de belangrijkste actor in het verhogen van de laadcapaciteit in het straatbeeld.
 
De Handreiking Lokaal Laden helpt de lokale besturen deze versnelling te realiseren.
 
De handreiking focust op de regierol van de lokale besturen: het preciseert wat een lokaal bestuur ter zake kan doen, welke samenwerkingsrelaties lokaal moeten worden geactiveerd, de acties die aan de orde zijn en bevat vele goede voorbeelden en praktijken.
 
Het biedt ingrediënten aan ter inspiratie, waarmee een lokaal bestuur zijn eigen laadrecept kan samenstellen.
 
Aansluitend zullen goede praktijken in één lerend netwerk en in volle samenwerking met het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) en de Vereniging van Steden en gemeenten gedeeld worden.
 
Dit artikel draagt bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelen: