U bent hier

Kom naar de Inspiratiedag Duurzame Mobiliteit

Hoe ziet het pad naar duurzame mobiliteit eruit? Wat zijn de prioriteiten op vlak van beleid? En meer... Tijdens de inspiratiedag (F)Aces of the Future proberen we samen met onze gasten antwoorden te formuleren voor een toekomstgericht mobiliteitsbeleid.
 
Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, en Bart Somers, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, geven samen met ons het startschot van de Week van de Mobiliteit op donderdag 16 september 2021 in het Congrescentrum Lamot in Mechelen.
 
Je kan jouw programma op maat samenstellen door te kiezen uit diverse sessies over onder meer inclusie, deelmobiliteit, co-creatie, basisbereikbaarheid, modal shift, stedelijke en landelijke context, ...
 
Dit artikel draagt bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelen:

Hoe kan Netwerk Duurzame Mobiliteit jouw gemeente helpen?