U bent hier

In jouw gemeente aan de slag met een Mobipunt

Mobipunten – een schakel richting vervoer op maat

Bron: 
Autodelen.net
Foto Autodelen.net
Op 7 september 2017 stelden Taxistop en Autodelen.net een nieuw concept voor: "mobipunten". Dit zijn knooppunten waar verschillende vervoerswijzen zoals openbaar vervoer, fietsen en autodelen samenkomen. Samen met derde partner Infopunt Publieke Ruimte is het de bedoeling het concept in gans Vlaanderen uit te rollen. 
 
Wat is een mobipunt? 
 
Een mobipunt is een fysieke plaats waar verschillende (voornamelijk mobiliteits-) functies elkaar ontmoeten. Het is ingericht om op kleinschalig niveau multimodaal vervoer mogelijk te maken en te promoten. Een mobipunt omvat 5 essentiële criteria: plaats voor minstens twee deelwagens (1), een kwalitatieve fietsstandplaats (2), openbaar vervoer in de direct omgeving (3), toegankelijkheid voor mindervaliden (4) en veiligheid (5). Verder kan een mobipunt een aantal extra mobiliteitsfuncties hebben zoals een carpoolparking, een fietsdeelsysteem, een kiss en ride zone, een fietspomp of een elektrische laadpaal. Op die manier kunnen mensen beschikken over voldoende alternatieven ter vervanging van hun (tweede) privéwagen. 
 
Extra functies
 
Een mobipunt is echter meer dan louter het aanbieden van multimodaal vervoer. Het is een publieke ruimte die mensen bij elkaar brengt. Als extra comfort kunnen dan ook bankjes, picknicktafels en wifi geplaatst worden. Daarnaast kan een mobipunt nog bijkomende functies hebben. Zo kunnen er sharelocks geplaatst worden voor het online shoppen, kunnen er oplaadpunten voor smartphones voorzien worden en kan op een mobipunt een digitale valvas hebben met informatie uit de gemeente. De mogelijkheden zijn zeer divers. 
 
Herkenbaarheid
 
Vandaag bestaan er in Vlaanderen al verschillende locaties waar verschillende vervoerswijzen samenkomen. Deze zijn op zich al mobipunten maar werden nooit concreet benoemd. Er is geen herkenbaarheid van het concept, zowel voor stadsplanners, als gebruikers. Het kind een naam en een duidelijke herkenbaar beeld geven moet leiden tot toename van de kwaliteit, gebruik en versnelde invoering. Taxistop, Autodelen.net en Infopunt Publieke Ruimte stellen daartoe een duidelijke naam en beeldmerk ter beschikking. 
 
Waar?
 
De inplanting van een mobipunt kan zowel in de stad, in de randgemeenten als op het platteland. Ideale locaties zijn woonbuurten, bedrijventerreinen, winkelbuurten en bestaande autodeelstandplaatsen. Daarnaast kan de inplanting van een mobipunt bij nieuwe stadsontwikkeling de parkeernorm doen dalen en zo mensen een volwaardig alternatief voor de eigen (tweede) wagen bieden. 
 
Ook interesse in een mobipunt in jouw stad of gemeente?
 
Op 27/02 opende Deinze het eerste mobipunt in Vlaanderen. 
 
Ook interesse in een mobipunt in jouw stad of gemeente? Contacteer hallo@mobipunt.be of neem een kijkje op www.mobipunt.be . Autodelen.net, Taxistop en Infopunt Publieke ruimte helpen je graag op weg. Het project mobipunten wordt ondersteund door de Vlaamse overheid.
 
 
 
Basisbereikbaarheid
 
In 2015 lanceerde de Vlaamse Overheid een conceptnota omtrent basisbereikbaarheid. De vervoerregio's Mechelen, Aalst en de Westhoek werden naar voren geschoven als proefprojecten. In het gelaagd netwerk wordt een onderscheid gemaakt tussen treinnet(1), kernnet(2), aanvullend net(3) en vervoer op maat(4). Een mobipunt kan een oplossing zijn voor het vervoer op maat op buurtniveau waarbij er vanuit het mobipunt aansluiting is met niveau 2 en 3.
Dit artikel draagt bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelen: