U bent hier

Het kan wel: Begijnendijk versterkt haar tragewegennetwerk met oude en nieuwe wegen

Bron: 
Trage Wegen
Al in de periode 2012-2013 maakte gemeente Begijnendijk werk van haar trage wegen: een gedetailleerde inventarisatie, verschillende publieke info- en discussieavonden over de opmaak van een tragewegenplan en de uitwerking van een prioriteitenlijst. Ondanks het feit dat bepaalde beoogde inrichtings- en herstelmaatregelen binnen de lokale context niet altijd even eenvoudig waren, werden op het terrein toch een aantal mooie resultaten geboekt. Met het oog op een coherent netwerk, besteedde de gemeente niet alleen aandacht aan buurtwegen, maar ook aan feitelijke verbindingen.
 
Twee buurtwegen in Betekom (Werchtersesteenweg–Tremelosesteenweg en Leemstraat–Kwetterstraat–Hannekensstraat) werden in overleg met de eigenaars in ere hersteld, waarbij hier en daar het tracé gedeeltelijk verlegd werd. Hierbij werd in overleg met de eigenaars getracht zoveel mogelijk rekening te houden met een ligging langsheen de perceelgrenzen.
 

In overleg met de eigenaars een tracé langsheen de perceelgrenzen.

 

Naast de herwaardering van deze oude buurtwegen werden ook twee nieuwe trage verbindingen aangelegd. Zo werd een bijkomende aansluiting van een gemeentelijke trage weg naar de Demerdijk voorzien. Op die manier nam de functionaliteit van deze trage weg sterk toe. Het jaagpad langsheen de Demer vormt immers een belangrijke recreatieve ader tussen Aarschot en Rotselaar. In samenwerking met Natuurpunt werd ook een nieuwe trage weg in Begijnendijk ingericht vanaf de nieuw aangelegde centrumparking naar natuurgebied De Rogaarden.

 

 
Al dit moois krijgt de komende jaren vast en zeker nog een vervolg.
Dit artikel draagt bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelen: