U bent hier

Evergem schrapt 150 hectare woonuitbreidingsgebieden

Bron: 
Het Nieuwsblad 26 april 2019
Dit artikel werd gereproduceerd met toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden. Elk hergebruik dient het voorwerp uit te maken van een specifieke toestemming van de beheersvennootschap License2Publish: info@license2publisch.be.

Door op zeven locaties woonuitbreidingsgebieden te schrappen en om te zetten naar bouwvrij agrarisch gebied, vrijwaart Evergem 1,5 miljoen vierkante meter open ruimte. Met die belangrijke beslissing, waarvan een positieve invloed op het klimaat wordt verwacht, is Evergem een pionier in Vlaanderen.

De vorige bestuursploeg besliste een plan op te maken om een aantal woonuitbreidingsgebieden (WUG) te bevriezen tot 2040. De vernieuwde N-VA/CD&V-meerderheid gaat verder. Ze wil die WUG's definitief schrappen. “Met die schrapping behouden we het groene karakter en spelen we dus in op de klimaatverandering. Er worden immers meer hittedagen en intensere regen- en hagelbuien voorspeld.

Verkoeling

Open ruimtes bieden verkoeling en meer dan bebouwing zorgen ze voor infiltratie van hemelwater. Ze kunnen ook de biodiversiteit verbeteren”, betoogde schepen Sven Roegiers tijdens de jongste raadszitting. “De gevrijwaarde open ruimtes liggen aan de Belzeelse-, Hol-, West- en Wurmstraat, Vierlinden, Schildeken en naast het kasteel van Wippelgem. De WUG's Bommels (Ertvelde) en Zwartestraat (Evergem) werden al vroeger geschrapt. Bouwen in een WUG zal nog enkel in Oostveld (Sleidinge), Biezenkouter (Ertvelde) en Kleine Moerstraat (Belzele) kunnen.”

Rechtszekerheid

Met die schrapping behouden we het groene karakter en spelen we dus in op de klimaatverandering.

Voor elk van de te schrappen WUG's moet nog een ruimtelijk uitvoeringsplan worden gemaakt. “Daarin zullen de voorwaarden staan waaraan het gebied moet voldoen. In die WUG's gelegen woningen en bedrijven krijgen daardoor rechtszekerheid. Bovendien zal worden vastgelegd dat in het bouwvrij agrarisch gebied ook geen stallingen of loodsen mogen opgetrokken worden”, vulde Roegiers aan. Ondanks kritiek steunde ook oppositiefractie Groen het collegevoorstel. Vlaams Belang onthield zich. #Sterk! zag geen meerwaarde in de omzetting van een WUG naar bouwvrij agrarisch gebied en stemde tegen. 
 
Teamwork 
 
Om ten opzichte van 2011 CO2-uitstoot in 2030 met 40 procent te verminderen, zal Evergem het grondgebied nog op andere manieren weerbaarder maken tegen de klimaatverandering. “Daarvoor moeten we onze ruimtelijke ordening aanpassen. Wonen in een overstromingsgebied of aan landbouw doen in droogtegevoelige zones zijn uit den boze. Evergem moet mooier en dus groener en meer waterrijk worden. Dat is echter teamwork van de gemeente en alle inwoners. Mits een mentaliteitswijziging wordt het hier nog beter wonen”, besluit Roegiers. 
 
Ivan Vanhove