U bent hier

Er verdwijnt meer bos dan dat er bij komt: elke dag wordt een voetbalveld bos gekapt (en er komt maar een half weer bij)

Bron: 
Het Nieuwsblad 11 april 2019
Dit artikel werd gereproduceerd met toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden. Elk hergebruik dient het voorwerp uit te maken van een specifieke toestemming van de beheersvennootschap License2Publish: info@license2publisch.be.
Foto Natuurpunt

Vlaanderen moet meer bossen krijgen. Dat is al meer dan twintig jaar het streven van de opeenvolgende Vlaamse regeringen. Het resultaat is bedroevend: ook de voorbije vijf jaar verdween weer meer bos dan er bijkomt.

Gemiddeld gaat elke dag een voetbalveld bos tegen de grond, maar de bomen die aangeplant worden ter compensatie komen nauwelijks over de middenstip. Op zich zou het geen probleem mogen zijn dat de voorbije vijf jaar 1.187 hectare bos tegen de grond is gegaan. Want wie een kapvergunning vraagt, moet de gerooide bomen op een of andere manier compenseren. Alleen blijkt die compensatie in de praktijk al te vaak dode letter.

Net iets meer dan de helft van alle omgehakte bomen wordt uiteindelijk wel vervangen door nieuw aangeplante op een andere locatie. Ongeveer een kwart van alle gerooide bossen moet niet gecompenseerd worden, omdat het om te kleine oppervlaktes gaat of omdat die bossen eigenlijk heidegrond moeten zijn. Bij alle gerooide bossen boven de drie hectare moet de ontbosser zelf bomen bijplanten. Bij alles onder de drie hectare volstaat het om een bijdrage te doen aan het compensatiefonds. Daarmee gaat het Agentschap Natuur en Bos (ANB) dan zelf aan de slag om gronden te kopen voor nieuwe bossen. En daar loopt het meestal mis. Het fonds kreeg maar de helft van de nodige bomen geplant.


“Een flop”, noemt Vlaams Parlementslid Elizabeth Meuleman (Groen) het Vlaamse bosbeleid. Zij vroeg de cijfers op bij bevoegd minister Koen Van den Heuvel (CD&V). “Ook de regering-Bourgeois komt met een bijzonder slecht rapport thuis. Alle luchtvervuiling en klimaatproblemen ten spijt worden er dagelijks groene longen gekapt ter grootte van een voetbalveld.”

 

Wil jij in jouw gemeente inzetten op meer bos? Zowel BOS+ als Natuurpunt hebben een ruim aanbod en ondersteunen je voluit.

Dit artikel draagt bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelen: