U bent hier

Bouwstop voor nieuwe verkavelingen in Sint-Pieters-Leeuw

Bron: 
De Standaard 16 mei 2020
Dit artikel werd gereproduceerd met toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden. Elk hergebruik dient het voorwerp uit te maken van een specifieke toestemming van de beheersvennootschap License2Publish: info@license2publisch.be.
Foto Tijl Vereenooghe

Gronden die nog nooit eerder werden bebouwd, moeten vrij en groen blijven. Dat vindt het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw, dat al minstens tot eind 2025 een bouwstop invoert. Nieuwe wegen aanleggen die zulke gronden ontsluiten, is voortaan dus uit den boze.

INGRID DEPRAETERE
 
SINT-PIETERS-LEEUW ‘Elke dag ervaren we in Sint-Pieters-Leeuw de verstedelijkingsdruk’, zegt burgemeester Luc Deconinck (N-VA). ‘Projectontwikkelaars vragen om almaar meer nieuwe open ruimten aan te snijden, maar voor ons is de grens bereikt. Op de volgende gemeenteraad vragen we het akkoord van de gemeenteraadsleden om tot minstens eind 2025 geen nieuwe bouwprojecten meer toe te laten die de open ruimte verder aantasten. Eind 2025 kunnen we dan opnieuw evalueren.’
 
De gemeente wil geen nieuwe private of openbare wegen meer aanleggen die gronden waar nog nooit op gebouwd is, moeten ontsluiten. Het gaat om weiden, akkers, achtertuinen en groengebieden die zo gevrijwaard kunnen worden van nieuwe verkavelingen of groepswoningbouw.
 
Groen op wandelafstand
 
‘Op papier gaat het vaak om woongebieden die niet aan een uitgeruste weg liggen en niet zomaar bereikbaar zijn’, verduidelijkt Deconinck. Eventuele schadeclaims van eigenaars vreest de gemeente niet, omdat het om woongebieden gaat waarvan de gronden niet werden verkaveld.
 
‘We willen niet alleen een halt toeroepen aan de druk om elke vierkante meter groen te bebouwen, tegelijk willen we dat nieuwbouw geconcentreerd wordt in de al bebouwde kernen’, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Keymolen (CD&V). ‘We pleiten voor renovatie van bestaande woningen, het opvullen van bouwgronden langs bestaande wegen en de reconversie van oude bedrijfsgebouwen. Onze doelstelling is een groene gemeente te blijven waar iedereen groen vindt op wandelafstand.’
 
De maatregel heeft gevolgen voor enkele lopende bouwdossiers die nog geen vergunning kregen, zoals een aantal geplande verkavelingen in de wijk Negenmanneke langs de Vogelzangbeek op de grens met Anderlecht. Buurtbewoners hadden tegen dat project onlangs nog een actiecomité in het leven geroepen.
 
Woonuitbreidingsgebied schrappen
 
Projecten die al vergund zijn of binnen een goedgekeurd ruimtelijk uitvoeringsplan liggen, vallen buiten het bouwverbod. Dat geldt onder meer voor de bouw van assistentiewoningen in Zuun en de reconversie van de oude ACV-site in Ruisbroek.
 
‘We schrappen ook een woonuitbreidingsgebied aan de Rink en in de Vogelstraat. Aan de gemeenteraad zullen we vragen om het uitvoeringsplan Helihaven stop te zetten en dat gebied opnieuw in open ruimte om te zetten. We willen meerdere onthardingsprojecten opstarten en beekvalleien hun natuurlijke waterbergingscapaciteit teruggeven’, zegt de burgemeester.
Dit artikel draagt bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelen: