U bent hier

Bouwmeester Scan biedt gemeenten slimme oplossingen

Bron: 
Bond Beter Leefmilieu
De Bouwmeester Scan is een onderzoek op maat om gemeenten te helpen een goed doordacht beleid op vlak van ruimtelijke ordening te voeren. Een team van experten maakt een diagnose en stelt de gemeente een stedenbouwkundige behandeling voor. Liefst zestig gemeenten schreven zich in, de eerste tien ontvingen al hun eindrapport. De analyse bevestigt: er wordt nog te veel gebouwd in landelijke verkavelingen. Het resultaat is een verdere wildgroei aan linten, versnippering van open ruimte voor landbouw, te weinig plek voor windmolens en een te beperkt aanbod van natuur- en bosgebieden. De oplossingen? Inzetten op kernversterking, extra natuur en een duurzame energieproductie.
 
Gemeente onder de scanner
 
De Bouwmeester Scan voor de eerste tien gemeenten is klaar: Arendonk, Berlaar, Diksmuide, Langemark-Poelkapelle, Ninove, Olen, Overijse, Ronse, Wervik en Zedelgem  en werd met de betrokken besturen besproken op de stuurgroep, die mee de kwaliteit van de eindresultaten bewaakt. Het gaat om Arendonk, Berlaar, Diksmuide, Langemark-Poelkapelle, Ninove, Olen, Overijse, Ronse, Wervik en Zedelgem. De ruimtelijke problemen in deze gemeenten zijn vergelijkbaar: nog te veel nieuwe verkavelingen in de open ruimte, intensivering van landbouw waardoor landschapswaarden verdwijnen, te weinig ruimte voor natuur en bos, trage wegen die niet onderhouden of afgesloten worden, te veel autoverkeer in de centra. 
 
De Bouwmeester Scan maakt niet enkel een analyse, maar stelt voor elke gemeente ook een transitieagenda ‘op maat’ voor, met concrete acties. Het gaat om voorstellen zoals het aanduiden van de kern van een dorp en stad, waar nieuwe woningbouw op zijn plaats is. Maar ook om het schrappen van slecht gelegen woon- of woonreservegebieden, om zo plaats te maken voor lokale landbouw of natuur. Ook de link tussen ruimtelijke ordening en klimaat krijgt in de eindrapporten de nodige aandacht, met voorstellen voor het verduurzamen van de energieproductie. De Bouwmeester Scan vormt zo een waardevol instrument voor de nieuwe gemeentebesturen om deze legislatuur mee aan de slag te gaan. 
Dit artikel draagt bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelen: