U bent hier

Bezoek de partners van Gemeente voor de Toekomst op de VVSG-klimaatdag

Gemeente voor de Toekomst is partner van de VVSG Klimaatdag. Kom kennis maken en zie wat wij voor jouw gemeente kunnen betekenen.

Kom naar onze stand

  • Onze specialisten staan klaar om de mogelijkheden voor jouw gemeente te bespreken
  • Haal je gratis brochure met 80 concrete en betaalbare activiteiten voor een duurzaam meerjarenplan, de uitvoering van jouw klimaatplan en een kwalitatieve invulling van de SDG’s
  • Maak een afspraak voor een toelichting aan jouw schepencollege, managementteam of klimaatteam

 

Volg onze sessies:

Stakeholdersdebat: financiering en sociale aanvaardbaarheid
10.50-11.40 uur

De energietransitie stuit dikwijls op vragen over sociale aanvaardbaarheid en de financierbaarheid. Daartegenover staan de kosten die we mogen verwachten als we niets zouden doen, en de kosten van de verzekerbaarheid. We kunnen de omslag enkel versnellen als de verschillende stakeholders hun verantwoordelijkheid opnemen.
In deze sessie gaan prominenten uit de energiesector met elkaar in gesprek. Een stakeholdersgesprek onder de leiding van Alex Verhoeven (VVSG), met Mathias Bienstman (BBL), Ronnie Belmans (KU Leuven – EnergyVille), Bart Strengers (Planbureau Leefmilieu Nederland) en Joost Declerck (Belfius).

https://knw.vvsg.be/kennisitem/vvsg/stakeholdersdebat-financiering-en-sociale-aanvaardbaarheid

Circulair bouwen: kansen en uitdagingen
10.50-11.40 uur

Op 22 februari lanceerde de Vlaamse overheid de Green Deal Circulair Bouwen. 230 bouwpromotoren, bouwmateriaalproducenten, onderzoeksinstellingen, banken, provincies, steden en gemeenten en de VVSG engageerden zich om kennis uit te wisselen over circulaire bouwprincipes, en ermee te experimenteren.
Debby Burssens van Pixii, het kennisplatform Energieneutraal Bouwen, legt uit wat die circulaire bouwprincipes precies omvatten. In een aansluitend paneldebat geven experten van Basbouwen en BC Architecten samen met projectleiders van lokale besturen je een inkijk in de kansen en uitdagingen van circulair bouwen, aan de hand van concrete cases: 

  • de bouw van het multifunctioneel centrum op de Berg van Termunt in Tervuren
  • de bouw van een loods in domein Palingbeek door de provincie West-Vlaanderen
  • het gebruik van ZAWENT (Zero AfvalWater met Energie- en NutriëntenTerugwinning) gekoppeld aan een warmtenet in de Nieuwe Dokken in Gent

https://knw.vvsg.be/kennisitem/vvsg/circulair-bouwen-kansen-en-uitdagingen

Reststromen benutten, verspilling vermijden: de duurzame voedselketen
12.20-13.10 uur

Ook in de voedselketen kunnen we grondstoffen en reststromen veel optimaler benutten, en zo de productie en consumptie van voedsel klimaatneutraler maken.
Voedselverspilling vermijden is de eerste stap. Steden en gemeenten koppelen hun lokaal voedselbeleid of armoedebestrijdingsbeleid meer en meer aan acties tegen voedselverspilling. Maar ook reststromen, zoals niet-eetbare delen van planten of koffiegruis, kunnen worden gevaloriseerd.

  • Arnout Vercruysse vertelt wat Food Act 13 doet in regio Kortrijk
  • Komosie getuigt over de Restjesfabrieken die worden opgezet in samenwerking met steden en gemeenten
  • Kopjezwam deelt zijn ervaring met de samenwerking met stad Gent voor het valoriseren van hun koffiegruis

Dit alles onder de deskundige leiding van FoodWIN.

https://knw.vvsg.be/kennisitem/vvsg/reststromen-valoriseren-voor-een-duurzame-lokale-voedselketen


Lokale schouders onder de deel- en hersteleconomie: goede praktijken
14.30-15.20 uur

De repareer- en deeleconomie groeit. Welke rol kunnen lokale besturen spelen in de ondersteuning van het groeiende aantal deel- en herstelinitiatieven? Praktijkvoorbeelden uit Opwijk, Hasselt en  Leuven maken dit duidelijk: van het ondersteunen en bijeenbrengen van initiatieven van sociale organisaties en burgerorganisaties (commons en transitie) tot het zelf organiseren van Deelfabrieken of 'Repair en Share hubs'.
Met: Inez Louwagie (Repair & share vzw), David Dessers (schepen klimaat en duurzaamheid in Leuven), Stien Stassen (duurzaamheidsambtenaar stad Hasselt), en Tom Bosmans (initiatiefnemer de Werkbank en Opwijk 2040).

https://knw.vvsg.be/kennisitem/vvsg/lokale-schouders-onder-de-deel-en-hersteleconomie-goede-praktijken

Gezondheidswandeling
13.25-16.25 uur

Tijdens een gezondheidswandeling in Oostende, begeleid door Gezond Leven, de Logo's, BBL en de VVSG, bekijken we de link tussen gezondheid en de openbare ruimte. Is er rekening gehouden met de verschillende aspecten van gezondheid bij het inrichten er van? Is er over de verschillende stadsdiensten heen nagedacht en welke partners kan je in dit verband aanspreken? Bij welke beleidsdomeinen is dit al een reflex en bij welke vraagt het meer inspanning? En waarom zou je rekening moeten houden met het aspect klimaat als er steeds zo'n frisse zeebries staat? Tijdens de tocht bezoeken we Torenoogst (Velt), waar het dak van een oud ziekenhuis wordt gebruikt als moestuin.

https://knw.vvsg.be/kennisitem/vvsg/gezondheidswandeling