U bent hier

Begeleiding bij het organiseren van een Mobipunt

De mobipunten - knooppunten voor verschillende vervoerswijzen op buurtniveau - van Autodelen.net, Taxistop en Infopunt Publieke Ruimte krijgen een projectsubsidie van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Hiermee kan het concept verfijnd worden en kunnen gemeenten begeleid worden met het installeren van mobipunten.

Lees er hier alles over!

Dit artikel draagt bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelen: