U bent hier

Baanwinkels. Een leidraad voor steden en gemeenten

Bron: 
Provincie Antwerpen
Hoe voorkom je dat handelszaken systematisch wegtrekken uit het kernwinkelgebied om zich te vestigen langs de steenweg op een zichtlocatie?
Hoe behoud je de open ruimte en het landschappelijk karakter langs de steenweg?
Hoe vermijd je nog meer files op de steenweg?
 
Tussen 2008 en 2017 was er een toename van 260% van detailhandelsconcentraties langs steenwegen in Vlaanderen. Dit betekent dat meer dan 1,6 miljoen m² aan winkelvloeroppervlakte in de detailhandel langs onze steenwegen ligt. Parkeerruimte, opslagplaatsen en de vele kleinere winkelpanden niet meegerekend.
Een steeds toenemend aanbod van retail staat in schril contrast met een toenemende leegstand, vooral in dorps- en stadskernen. Bovendien zijn ook de gevolgen op ruimtelijk en mobiliteitsvlak niet min: onze Vlaamse steenwegen zijn een voorbeeld van een ongecoördineerd en gretig verbruik van de ruimte.
Daarnaast staan we allen ook doorgaans langer in de files op onze steenwegen, die hun originele functie steeds minder kunnen waarmaken.
 
Dus de baan op voor een andere aanpak!
 
Met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) bundelden de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant hun krachten om te zoeken naar een langetermijnvisie voor deze problematiek. De grote steenwegen lopen immers over verschillende gemeenten heen waardoor een aanpak op streekniveau noodzakelijk is.
 
De voorbije twee jaar werden de N70 van Antwerpen naar Gent en de N10 van Lier naar Aarschot als modelsteenwegen voor het project gebruikt. De diensten economie, ruimtelijke planning en mobiliteit van de provincies en gemeenten ontwikkelden een toekomstvisie voor de steenweg. Ook beleidsmakers en de retail- en vastgoedsector werden rond de tafel gebracht.
 
Tijdens de conferentie "Baanbrekend winkelen", op 11 juni 2018, tekenden alle betrokken gemeenten en provincies langs de steenwegen een engagementsverklaring om de acties die tijdens het project zijn vooropgesteld, in de toekomst uit te voeren. De toekomstbeelden van beide steenwegen zie je in een brochure per steenweg.
 
De actieplannen zijn ook toepasbaar op andere steenwegen in Vlaanderen. De drie provincies werkten daarom een Leidraad uit voor alle Vlaamse steden en gemeenten.