U bent hier

Stadscoalitie Kortrijk maakt van natuur een topprioriteit

 
3. DE STAD MET DE STRAFSTE PLANNEN VOOR MEER BIODIVERSITEIT EN MINDER VERVUILING
 
"We realiseren in samenwerking met de natuurbeweging een Biodiversiteits- en Bomenplan (B&B-plan) met als belangrijkste onderdelen de natuurlijke heraanleg van al onze beken en beekvalleien, een bomenbeleidsplan, meer dan 100 hectare extra bos en natuur, het stimuleren van biodiversiteit in tuinen en op bedrijventerreinen en het versterken van de open ruimte. De stad stelde in het verleden al succesvolle programmaregisseurs aan voor onder andere Kortrijk Spreekt en armoedebestrijding. Daarom stellen we nu een programmaregisseur biodiversiteit en klimaat aan."
 
"De stad geeft het goede voorbeeld. We streven naar een plasticarm Kortrijk. We richten een lokaal energiebedrijf op waarin Kortrijkzanen mee kunnen investeren in zonnepanelen en windmolens. Er komt een dakisolatieplan voor 5.000 gezinnen. Het energieplan wordt versneld uitgevoerd. Tegen 2025 moet Kortrijk de eerste energieneutrale stad van Vlaanderen zijn. Dat betekent dat de stad de energie die ze verbruikt zelf duurzaam opwekt"
 
 

Welke stad of gemeente volgt dit voorbeeld?

Hoe kan je als lokale beleidsmaker een verschil maken voor de natuur en extra zorg dragen voor de gezondheid van je burgers?

Lees het basismemorandum van Natuurpunt of één van de 90 memoranda van de lokale Natuurpunt-afdelingen