U bent hier

Pesticidegebruik van overheden daalt met 84 procent in tien jaar tijd

Bron: 
Het Belang van Limburg
Dit artikel werd gereproduceerd met toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden. Elk hergebruik dient het voorwerp uit te maken van een specifieke toestemming van de beheersvennootschap License2Publish: info@license2publisch.be.

Het pesticidegebruik van openbare besturen is de laatste tien jaar in Vlaanderen gedaald van 15,7 naar 2,5 ton, een daling met 84 procent. De gemeenten hebben hun pesticidegebruik zelfs met 95 procent doen afnemen. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij. 

Hasselt
 
Pesticiden worden door openbare besturen meestal gebruikt om ongewenste plantengroei te bestrijden. Herbiciden, chemische onkruidverdelgers, vertegenwoordigen ongeveer 98 procent van de gebruikte hoeveelheid pesticiden. Het omstreden en voor particulieren verboden glyfosaat maakt nog altijd 67 procent uit van de bestrijdingsmiddelen die onze overheden gebruiken.

Processierups 

Populair in Limburg is eveneens Bacillus thuringiensis , een insecticide dat gebruikt wordt voor het bestrijden van de eikenprocessierups. Normaal is er sinds 2015 een verbod op het gebruik van pesticiden voor gemeenten, maar voor bepaalde ‘plagen' zijn ‘generieke afwijkingen' toegestaan. In 2020 was dat voor de bestrijding van de bruine en zwarte rat, wespenkolonies, eikenprocessierupsen en de amfibieënziekte chytridiomycose. 
 
Het gebruik van pesticiden door overheden is sinds 2010 jaarlijks aan het zakken (met uitzondering van een stijging in 2018). In totaal hebben de openbare besturen in 2020 nog 2,5 ton werkzame stof gerapporteerd. De spoorwegen blijven in Vlaanderen veruit de grootste pesticidegebruikers. Infrabel gebruikte vorig jaar meer dan 2,1 ton om treinsporen en toegangen onkruidvrij te houden. In 2019 zat men nog boven de 3 ton.
 
Tijgermug 
 
Ook provincies en Vlaamse overheidsdiensten gebruiken pesticiden, maar in veel mindere mate. Zo rapporteerde het Agentschap Wegen en Verkeer in 2020 een gebruik van 3,5 kilogram in de provincies Limburg en Vlaams-Brabant voor het bestrijden van de eikenprocessierups langs de gewestwegen. Zelfs het Agentschap Natuur en Bos hanteert in sommige gevallen chemische bestrijdingsmiddelen. Zo worden op een snelwegparking aan de grens met Frankrijk insecticiden ingezet ter bestrijding van de tijgermug, een invasieve exoot. Men vermoedt dat de tijgermug meereist met het verkeer uit het zuiden. Rattenvergif 
 
De Vlaamse gemeenten gebruiken samen nog 225 kilogram werkende stof. Per gemeente is het gemiddelde gebruik sinds 2010 gedaald van 31,2 naar 1,5 kilogram, een daling met 95 procent. Anderhalve kilogram pesticide voor een ganse gemeente, dat lijkt niet veel, maar het gaat wel alleen om het gewicht van de werkzame stof. Zo is er in heel Vlaanderen ‘maar' 1,5 kilogram werkzame stof tegen ratten gebruikt. Maar dit vertegenwoordigt wel 28,5 ton graantjes, blokjes of pasta's die werden uitgelegd. In een kilo rattenvergif zit namelijk maar 0,00005 kg werkzame stof. Voetbal 
 
Van alle Vlaamse gemeenten hebben er vorig jaar nog twee meer dan 10 kilogram werkzame stof ingezet in 2020. In het West-Vlaamse Ardooie komt men aan 27 kg pesticiden omdat men nog een omvormingsprogramma heeft lopen voor twee begraafplaatsen. Koksijde geraakt zelfs aan 40 kg door het gebruik van herbiciden op een golfterrein. 
 
In Limburg gebruiken 19 van de 42 gemeenten nog pesticiden, de meeste ter bestrijding van de eikenprocessierups of ratten. Zonder deze generieke afwijkingen, blijft er in Limburg nog een handvol gemeenten over die een beperkt pesticidegebruik rapporteren: Dilsen-Stokkem, Genk, Gingelom, Maasmechelenen Zutendaal. In Zutendaal, dat met 3 kilogram het hoogste cijfer haalt in Limburg, gebruikt de gemeente zelf geen pesticiden. Het gaat hier om onkruidbestrijding op twee voetbalterreinen die eigendom zijn van de gemeente. 
Dit artikel draagt bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelen:
  • Toegevoegd: 15/01/2020
    Jouw partner: Velt
    Aanbod voor: Burger, Lokaal bestuur

    Paden, stoepen en terrassen. Tuintjes en gevelgroen. Ze vallen allemaal wel eens ten prooi aan ongewenst kruidgroei. Veel mensen grijpen daarvoor naar pesticiden, maar die zijn slecht voor het milieu en je gezondheid. Velt leert je graag hoe je alles mooi houdt zonder pesticiden te gebruiken. Zowel tuinaannemers als burgers kunnen rekenen op een mooie opfrisbeurt via concrete workshops, infosessies of een volledig omschakelingstraject.