U bent hier

Pandschap pakt leegstand en onbetaalbaar wonen aan

Bron: 
HLN 26 november 2021
Dit artikel werd gereproduceerd met toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden. Elk hergebruik dient het voorwerp uit te maken van een specifieke toestemming van de beheersvennootschap License2Publish: info@license2publisch.be.

MECHELEN Iets doen aan leegstand én onbetaalbaar wonen. Dat is de doelstelling van Pandschap Rivierenland, een coöperatieve vennootschap die het aantal sociale woningen in Mechelen wil verruimen door eigenaars van leegstaande en/of verwaarloosde panden te ondersteunen bij renovatie. Bedoeling is jaarlijks vijftien woningen aan te pakken en vervolgens aan een kwetsbaar gezin te verhuren.

Pandschap Rivierenland werd opgericht door Stad en Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Mechelen en burgerbewegingen Klimaan en Welcome in Mechelen, naar Gents voorbeeld. Het gaat op zoek naar private woningen die leegstaan of in slechte staat verkeren en wil vervolgens de eigenaars overtuigen om hun pand te renoveren.
 
Het wil hen daarbij volledig ontzorgen. “De eigenaar moet zich nergens iets van aantrekken”, klinkt het. Voorwaarde is dat eigenaars hun pand na renovatie voor minstens negen jaar ter beschikking stellen van het SVK. Ze moeten uiteraard ook de renovatiefactuur betalen.
 
270 leegstaande woningen
 
Pandschap moet een einde maken aan leegstand in de stad. “In Mechelen staan 270 woningen leeg. Dat is irrationeel. Het brengt eigenaars niets op en ze riskeren hoge boetes voor verwaarlozing en/of leegstand”, zegt schepen van Wonen Greet Geypen.
 
“Daarnaast is er de problematiek van betaalbaar wonen. Kwetsbare mensen hebben het moeilijker een betaalbare huurwoning te vinden”, vervolgt ze. Bovendien wordt energiezuinig gerenoveerd. “Zo slaan we drie vliegen in een klap.”
 
Wachtlijst
 
Geypen vermoedt dat veel eigenaars niet goed weten wat met hun pand aan te vangen, een indruk die ze met SVK-voorzitter Elisabet Okmen deelt. “We krijgen soms woningen aangeboden die niet voldoende kwalitatief of zelfs niet conform de woonnormen zijn”, zegt ze.
 
“In plaats van deze te moeten laten gaan – pijnlijk! – kunnen we nu doorverwijzen naar het Pandschap. Op die manier kunnen we het aanbod sociale huurwoningen uitbreiden en de wachtlijst afbouwen.”
 
Klimaatneutrale toekomst
 
De intergemeentelijke samenwerking ‘Versterkt wonen in Mechelen, Lier en Willebroek’ voorziet 80.000 euro, het SVK 30.000. Dat moet volstaan om een start te maken van wat een zelfbedruipend model moet worden in een groter werkingsgebied.
 
Voor het eerste jaar mikt het op vier renovaties, het tweede acht. Uiteindelijk wil Pandschap jaarlijks vijftien woningen of meer renoveren. Dat in samenwerking met burgerbeweging Klimaan. “We willen de panden zo kost-efficiënt mogelijk klaarstomen voor een klimaatneutrale toekomst”, zegt Elise Steyaert.
 
Boven winkels
 
De stad zal gebruik maken van de stedelijke inventarissen om potentiële panden te vinden en hoopt via burgercontacten ook gedeeltelijke leegstand te detecteren, bijvoorbeeld bovenverdiepingen van winkels. Hebt u een leegstaand, te renoveren of onbenut pand, dan kan u contact opnemen via info@klimaan.be.
 
Wannes Vansina
Dit artikel draagt bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelen: