U bent hier

Krachtige impuls voor natuur in Vlaanderen

Bron: 
Natuurpunt

Minister lost mee galloways in Dijlevallei

Minister van Natuur Koen Van den Heuvel verhoogt het budget om natuurgebieden aan te kopen eenmalig met 2.5 miljoen euro. Zo kan Natuurpunt verschillende topnatuurgebieden verder uitbouwen. Daarnaast kondigt de minister aan dat hij nog deze legislatuur in totaal 1.100 hectare natuur versneld wil erkennen als natuurreservaat. Dat betekent dat er aanzienlijke bijkomende middelen vrijkomen om de natuurgebieden de komende 27 jaar te kunnen beheren en open te stellen voor het publiek.
 
 
 
 
Minister Van den Heuvel maakt extra middelen vrij zodat Natuurpunt een stevige brok nieuwe natuur kan aankopen. Het gaat om gebieden waar telkens grote kansen liggen voor de natuur, en voor al wie daarvan wil komen genieten. “Van deze beslissingen zal in de eerste plaats onze natuur profiteren, maar het is zeker ook goed nieuws voor al wie graag van de rust komt genieten in gebieden van Natuurpunt”, zegt minister Koen Van den Heuvel. “Door te investeren in robuuste, verbonden natuur maken we de vaak kwetsbare natuur weerbaarder voor de grillen van het klimaat. Tegelijk versterkt op die manier het bufferende effect van onze gebieden. Robuuste gebieden bufferen water, zuiveren lucht en bieden een thuis aan kwetsbare dieren en planten”, aldus Lieven De Schamphelaere, voorzitter van Natuurpunt. 
 
 
  • Het Breeven (Geel-Ten Aard) waar het gaat over 65 hectare tussen Geel Ten Aard en Kasterlee. Het bosgebied met oude vennen en weides was ruim 100 jaar afgesloten voor het publiek. Natuurpunt wil het nu openstellen via wandel- en knuppelpaden en de natuur in al haar glorie herstellen.
  • Het Turnhouts Vennengebied (Turnhout) wordt mogelijk uitgebreid met 6 hectare. Zo krijgt het project in de noorderkempen de allure van een nationaal park, waar bezoekers gemakkelijk een hele dag van de natuur kunnen komen genieten. Door de openheid en rust in het gebied voelen weidevogels zich thuis in het gebied. Hier leeft de tweede grootste populatie grutto's in Vlaanderen en broedt de wulp op de heide en omliggende weilanden.
  • Natuurgebied Schijnvallei (Wijnegem) waar het gaat om een mogelijke uitbreiding van14 hectare. Het gaat om het Gravinnenbos, langs de Antitankgracht in ’s-Gravenwezel. Met deze aankoop wordt de natuurlijke gordel rond de stad Antwerpen verder versterkt, vanaf de Schijnvallei langs de Antitankgracht tot aan het fort van Ertbrand in Kapellen en de Kalmthoutse Heide.
  • In Altenbroek (Voeren) wordt de aankoop van 40 hectare natuur onderzocht rond het kasteel van Altenbroek. Door de kalkrijke bodem zijn er in het gebied de ideale omstandigheden voor wilde orchideeën. Dankzij de aankoop sluit het natuurreservaat Altenbroek (dat met deze uitbreiding 200 hectare groot wordt) voortaan naadloos aan op het Nederlandse natuurgebied Noordal, dat beheerd wordt door Natuurmonumenten.
  • Ook opvallend: de mogelijke aankoop van 21 hectare in het Kluizenbos (Aalst/Affligem): Louis Paul Boon schreef al over het "niet te betreden bos" rond de historische kluiskapel. Volgend jaar zullen er nieuwe openbare wandelpaden ingericht worden. Het Kluizenbos is een overblijfsel van een groter woud: het Affligembosch. Omdat het zo'n oud bos is groeien er nog bijzondere planten. Wilde narcissen bijvoorbeeld. De echte wilde moederplant. Of de mysterieuze zwartblauwe rapunzel: een in Vlaanderen heel zeldzame soort van de klokjesfamilie die alleen maar groeit in oude en waardevolle bossen zoals het Kluizenbos.
  • In het Hagelands Bos (Rillaar) gaat het om een mogelijke uitbreiding van 5 hectare. Het bos ligt op een ijzerzandsteenheuvel. Je vindt er bijzondere planten als de gevlekte orchis of tongvaren. Op de warme zuidhellingen vind je de levendbarende hagedis. De bijkomende 5 ha worden integraal bebost zodat het bos uitgestrekter wordt en meer bestand tegen wisselende klimaatomstandigheden. 
  • In de Uitkerkse polder (Blankenberge) gaat het over 21 hectare. Het eeuwenoud weidelandschap is er doorweven met sloten. Het gebied geniet internationale faam omwille van haar vogels: in de winter strijken hier duizenden winterganzen neer, in de lente vormt het gebied het toneel voor baltsende weidevogels. Het gebied is in totaal 1400 hectare groot en wordt beheerd in nauwe samenwerking met lokale landbouwers.
 
“Erkenning voor inspanning van vrijwilligers”
 
Daarnaast kondigde de minister ook aan dat hij nog voor het einde van de legislatuur 1.100 hectare natuur wil erkennen als officieel natuurreservaat. “Zo’n erkenning is belangrijk: het geeft zekerheid voor 27 jaar dat er middelen zullen zijn voor het noodzakelijk onderhoud van het gebied - maar ook voor de openstelling ervan”, zegt Lieven De Schamphelaere van Natuurpunt.
 
”Het is een erkenning voor het werk dat de vrijwilligers en terreinploegen van Natuurpunt iedere dag verrichten om van de gebieden pareltjes te maken. Zij verdienen ons grootste respect”, vervolgt Koen Van den Heuvel. “De voorbije weken zijn de eerste stappen zijn al gezet met een erkenning van 200 hectare in het natuurgebied Schulensbroek (Herk-de-Stad) en 65 hectare in het Turnhouts Vennengebied (Turnhout).”
 
Minister lost mee galloways in Dijlevallei
 
Minister Van den Heuvel kondigde deze initiatieven vandaag niet toevallig aan in de Dijlevallei bij Mechelen. Hier wordt volop ingezet op een robuust natuurgeheel dat als groen lint tot vlak bij de stad loopt, met onder andere het Mechels broek, Mispeldonk en de Barebeekvallei. De minister zelf assisteerde vanmiddag bij het lossen van gallowayrunderen (een hoornloos type runderen at Natuurpunt vaak inzet voor begrazing) in deelgebied de Barebeekvallei. De spectaculaire grazers hebben er een winter in de stal op zitten, en zullen dit voorjaar de vrijwilligers helpen bij het natuurbeheer door het grasland kort te houden.