U bent hier

Gentenaars krijgen nieuw bos

Bron: 
De Standaard 4 februari 2018
Dit artikel werd gereproduceerd met toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden. Elk hergebruik dient het voorwerp uit te maken van een specifieke toestemming van de beheersvennootschap License2Publish: info@license2publisch.be.
De vereniging Natuurpunt koopt 35 hectare bos in de Vinderhoutse Bossen, in de regio Gent. Ze zal dit bos openstellen voor het publiek, zoals voorzien in de plannen voor de groenpool.
 
Natuurpunt realiseert hiermee de grootste aankoop ooit van de vereniging in het Gentse. ‘De verwerving van dit bos is de ultieme bekroning van een prima samenwerking tussen de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), de stad Gent en Natuurpunt’, zegt Bart Vangansbeke van Natuurpunt.
 
De laatste jaren heeft de VLM samen met Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) naast de bestaande boskern flink wat gronden aangekocht voor bosuitbreiding en deels beplant.
 
‘Stadsrandbos voor alle Gentenaars’
 
‘Dit is een reuzenstap vooruit in de realisatie van een mooi stadsrandbos voor alle Gentenaars’, zegt projectleider Stefan De Brabander. Ook in 2018 zullen nog heel wat hectaren worden aangeplant met bomen en struiken. Zo is er op 4 maart een gezamenlijke plantactie van VLM, ANB en Natuurpunt. Daarbij wordt het eerste officiële ‘vrijwilligersbos’ aangelegd.
 
De uitbouw van de Gentse groenpool Vinderhoutse Bossen is de laatste jaren op kruissnelheid gekomen. Via minister Joke Schauvliege (CD&V) heeft de Vlaamse Regering daartoe financiële middelen voorzien.
 
‘Door deze aankoop van het grootste deel van het bestaande bos is de kern van de groenpool Vinderhoutse Bossen in natuurbehoudshanden. De aankoop vormt een belangrijke doorbraak en geeft de verdere uitbouw van de groenpool een groot elan’, zegt Bart Vangansbeke.
 
Natuurpunt wil alle betrokkenen van harte bedanken voor het vertrouwen en de steun voor deze cruciale aankoop: de verkopers voor het vertrouwen dat hun bos bij Natuurpunt in goede handen komt. Maar zeker ook minister Schauvliege en haar ambtenaren die werken aan de uitbouw van de groenpool Vinderhoutse Bossen.
 
Naast de subsidies die Natuurpunt hiervoor ontvangt, moet de vereniging ook nog een stevige eigen bijdrage betalen. Giften voor de verdere uitbouw van de Vinderhoutse Bossen zijn van harte welkom op rekeningnummer BE56 2930 2120 7588, met de vermelding Project Vinderhoutse Bossen nummer 6698.