U bent hier

Eeklo rolt dit jaar als eerste stad in België warmtenet uit: “We sparen tot 30.000 ton CO2 uit per jaar”

Bron: 
Het Laatste Nieuws 11 maart 2020

In Eeklo start men dit jaar met het uitrollen van het langverwachte warmtenet. Een nationale primeur, want Eeklo is de eerste stad die haar volledige grondgebied openstelt voor de aanleg van een warmtenet. "Bedrijven én particulieren kunnen erop aansluiten en dit zal hen geen euro meer kosten", zegt Jan De Pauw van burgercoöperatieve Ecopower.

Op de gemeenteraad van 16 maart wordt het masterplan voor het warmtenet van Eeklo voorgelegd voor definitieve goedkeuring. Na 9 jaar studiewerk zal Eeklo hiermee de eerste stad in België zijn die haar volledig grondgebied onder voorwaarden openstelt voor de bouw van een warmtenet van 25 tot 30 kilometer. De stad geeft haar gronden in concessie aan het consortium van burgercoöperatieve Ecopower en ontwikkelaar Veolia die, mits goedkeuring van de gemeenteraad, nog dit jaar starten met de aanleg van het ondergronds buizennetwerk.

Verbrandingsoven

"De primaire warmtebron van het netwerk kan de verbrandingsoven van de afvalenergiecentrale van IVM zijn", zegt schepen Bob D'Haeseleer (Groen). "Met de restwarmte die wordt opgewekt door het verbranden van afval kunnen via het warmtenet openbare gebouwen, bedrijven én huizen van particulieren verwarmd worden. Met deze duurzame manier van verwarmen kunnen we jaarlijks 30.000 ton CO2 besparen."

"Het masterplan dat ter goedkeuring voorligt, is een belangrijke stap, want de stad kan eindelijk groen licht geven om het eerste stuk van het warmtenet aan te leggen", zegt omgevingsambtenaar Ben Caussyn. "Hierbij zijn er twee fases: de uitrol vanaf de afvalenergiecentrale IVM tot aan het industrieterrein Nieuwendorpe en de uitbouw van een aantal zelfvoorzienende warmteclusters in de stad. De uitbouw van een eerste warmtecluster aan het Sportpark wordt mogelijk ook één van de eerste realisaties op het terrein voor het consortium. Zo zullen de appartementen die momenteel worden gebouwd in de Lionel Pussemierstraat een van de eerste woningen zijn die kunnen aansluiten op het warmtenet, met de stookplaats van de sporthal als warmtebron."

Warmte recupereren

Peter De Vylder van Veolia vult aan: "Ook verder in de stad zal worden gezocht naar zogenaamde warmtekansen om verloren warmte, bijvoorbeeld uit industriële processen, te koppelen aan dit net. Op termijn wordt de mogelijkheid onderzocht dat huishoudens met een eigen hernieuwbare warmte-installatie zoals een warmtepomp of zonneboiler ook leverancier worden van dit net."Jan De Pauw van burgercoöperatieve Ecopower benadrukt evenwel dat niet iedereen op het warmtenet zal kunnen aansluiten.

Kostprijs

"Het is niet mogelijk om ook alle buitenwijken te bereiken. De aanleg van het warmtenet kost zo'n 1 miljoen euro per kilometer, dus het is niet rendabel om tot aan ieder huis buizen aan te leggen. Maar het is de bedoeling om zoveel mogelijk plaatsen in Eeklo te bereiken. Er is al heel wat vraag van burgers, maar ook van grote bedrijven. De komende maanden gaan wij bij iedereen langs om de mogelijkheden te bespreken. In het geval dat de verbrandingsoven van IVM tijdelijk zou stilvallen, dan nog zal er altijd warmte kunnen voorzien worden en dit door middel van back-upwarmtebronnen. "

Lagere uitstoot

Met het warmtenet zet Eeklo zich op de kaart als klimaatneutrale stad. "In november 2017 werd het Europees burgemeestersconvenant ondertekend", zegt burgemeester Luc Vandevelde. "Een jaar later volgde het klimaatactieplan waarbij de stad zelfs de ambitieuze uitdaging aangaat om tegen 2030 de uitstoot van CO2 met 68,5 procent te verminderen. Na de pioniersrol van stad Eeklo in windenergie om lokale hernieuwbare elektriciteit op te wekken, komen daar dus aanzienlijke inspanningen bij om de warmtebehoefte van de stad te verduurzamen. Op zich een logische stap, want bij een gemiddeld huishouden gaat twee derde van het energieverbruik naar verwarming en sanitair warm water.

Meer info via www.warmteneteeklo.be.

Stijn Van de Velde

Hoe kan REScoop Vlaanderen jouw gemeente helpen?