U bent hier

Edegem krijgt 187 500 euro voor nieuw klimaatbos in Edegemse Beekvallei

Bron: 
Natuurpunt
Foto Wim Dirckx

De gronden worden ingericht tot een klimaatbos en natuurgebied ontsloten door trage wegen.

Na een Vlaamse projectoproep vorig jaar krijgen tachtig klimaatinitiatieven van gemeenten en lokale verenigingen in totaal 12 miljoen euro aan subsidies. Eén daarvan is de inrichting van een perceel van drie hectare grond in de Edegemse beekvallei.
 
“Natuurpunt Zuidrand Antwerpen kocht die gronden vorig jaar met financiële steun van gemeente Edegem”, vertelt schepen voor omgeving Sofie De Leeuw, “Vervolgens dienden we samen een subsidiedossier in om de gronden in te richten tot klimaatbos en natuurgebied ontsloten door nieuwe trage wegen. De Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw kent ons nu 187 500 euro toe om het project te realiseren.”
 
 
 
In juli 2018 kocht Natuurpunt Zuidrand Antwerpen -met belangrijke financiële steun van gemeente Edegem en met steun in de onderhandeling- een perceel van drie hectare grond in de Edegemse beekvallei. Een strategisch belangrijke aankoop, want het perceel sluit aan op het Pluyzegembos dat eigendom is van Natuurpunt Oude Spoorweg (onder andere actief in Kontich). Opzet was om dit oorspronkelijke overstromingsgebied van de Edegemse Beek deels als een vochtige zone en deels als een nieuw bosgebied in te richten en open te stellen voor wandelaars en fietsers.
 

We merken dat onze recent aangelegde trage wegen meteen intensief worden gebruikt. Burgemeester Koen Metsu.

“Er is momenteel geen enkele noord-zuidverbinding over een grote afstand door dit landelijk gebied omgeven door drukke verbindingswegen,” vertelt burgemeester Koen Metsu. “Nochtans merken we dat onze recent aangelegde trage wegen meteen intensief worden gebruikt. De nood is er dus zeker, niet enkel voor wandelaars en recreatieve fietsers, maar ook voor duurzaam woon-werk- en schoolverkeer. In dit project kunnen we het nieuwe Finckenpad -de trage weg die de Boerenlegerstraat verbindt met de Kapelaan Smitslaan- via de Edegemse Beekvallei doortrekken richting Kontich.”
 
“Intensieve landbouw maakt in dit project plaats voor meer natuur, biodiversiteit, natuurrecreatie, duurzame verplaatsingen, waterbuffering en lokale voedselproductie”, gaat schepen De Leeuw verder. “Samen met onze inwoners zullen we bijvoorbeeld een geboortebos aanplanten met streekeigen bomen. Het naastgelegen volkstuinenproject kunnen we uitbreiden met fruitboomgaarden. Daarvoor zullen we stakeholders zoals de Koninklijke Volkstuinen vzw, de Imkergilde, de Fietsersbond, … samenbrengen. Natuurpunt is onze belangrijke partner voor de inrichting.”
 

Natuurpunt is onze belangrijke partner voor de inrichting. Schepen De Leeuw (Omgeving).

“De komende jaren zullen we dit gebied vakkundig vorm geven met aandacht voor de natuurlijke kwelzone en uitbreiding van het bosbestand in Edegem. We willen de Edegemnaar hier opnieuw in contact te brengen met de bedreigde kievit, met libellen en met waterplanten zoals de gele lis,” vertelt Hugo Waeterschoot van Natuurpunt Zuidrand Antwerpen enthousiast.
 
Edegem berekende binnen de subsidieaanvraag de potentiële CO2 reductie van dit project. Elke autokilometer die vervangen wordt door een kilometer te voet of met de fiets levert 0.18 kg CO2 reductie. Op basis van gegevens van vergelijkbare gebieden verwachten we dat 100 tot 200 mensen per dag de nieuwe trage weg zullen gebruiken.
 
Door de aanplant van bomen, bosgoed, hagen en een vochtig gebied,  creëren we daarnaast een jaarlijkse CO2 opslag voor een lange tijd. Per m² compenseert een bos 0.89 kg CO2. Het eerste gedeelte richten we in op een terrein van een oppervlakte van 26 000 m² bos en 5 000 m² broek, wat neerkomt op een CO2 compensatie van 27 ton.  
Dit artikel draagt bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelen: