U bent hier

Antwerpenaren tekenen samen met Rikolto en Let Us hun voedselstrategie uit

Bron: 
Rikolto
Rikolto
In het Antwerpse Klimaatplan staat de ambitie om het voedselsysteem te verduurzamen. De stad start daarom met de opmaak van een voedselstrategie. Daarbij wordt de hele voedselketen onder de loep genomen: van productie over logistiek en verkoop tot consumptie en overschotten. De strategie zal duidelijk maken welke strategische keuzes de stad samen met anderen kan maken om tot een meer sociaal inclusief, innovatief en circulair voedselsysteem te komen. De stad roept ook haar burgers op om te participeren in de opmaak van de voedselstrategie.
 
De stad Antwerpen wil de CO2-uitstoot op haar grondgebied tegen 2030 terugdringen met 50 tot 55%. Maar het consumptie- en voedingspatroon van de Antwerpenaar zorgt ook voor heel wat broeikasgasuitstoot en klimaatimpact buiten het grondgebied van de stad. Voeding zorgt immers voor een aanzienlijke CO2-uitstoot, zowel bij de productie, verwerking, distributie als consumptie.
 
Een uitgewerkte voedselstrategie op maat van de stad Antwerpen biedt daarom heel wat voordelen. Ze kan bijdragen aan gezondere en duurzamere eetpatronen, minder voedselverspilling, en een sterkere en meer lokale economie. Tegelijk werkt ze mee aan armoedebestrijding en biedt ze kansen voor innovatie. Ten slotte kan een uitgewerkte voedselstrategie de positie van Antwerpen als culinaire hoofdstad versterken.
 
Economische en ecologische opportuniteiten
 

Een beter klimaat kan niet zonder een slimme voedselstrategie. Tom Meeuws, schepen voor leefmilieu

Schepen voor leefmilieu Tom Meeuws: “Een beter klimaat kan niet zonder een slimme voedselstrategie. Hierin schuilen zowel economische als ecologische opportuniteiten. We zijn een stad van 530.000 inwoners, bijna 200 supermarkten en meer dan 4000 eetgelegenheden. Een voedselstrategie moet ervoor zorgen dat we beter en bewuster omgaan met al het voedsel dat hier dagelijks in omloop is. Dit is dan ook een brede oproep aan alle levende krachten in Antwerpen om dit verhaal samen met ons te schrijven.”
 
Om alles uit te werken, gaat de stad in zee met Rikolto en Let Us. Rikolto (het vroegere Vredeseilanden) heeft jarenlange expertise in duurzame voeding en hielp al ettelijke steden in binnen- en buitenland bij de ontwikkeling van een voedselstrategie. Let Us heeft veel ervaring opgebouwd in innovatief stedelijk voedselbeleid en participatie. Samen met de participatie-experten van Commonslab en Levuur werken zij het traject uit.
 
Van bedrijfsleven tot individuele Antwerpenaar
 
In Antwerpen is men al langer bezig met duurzame voeding. In 2019 werd de Antwerpse Voedselraad opgericht door Commons Lab vzw, Universiteit Antwerpen, Boeren en Buren, Boerenbond, Rikolto en andere lokale initiatiefnemers. Die raad denkt na over lokale, ecologisch en eerlijke voedseltransitie. Met de opmaak van een allesomvattende voedselstrategie zet de stad nu de volgende stap. Ze richt zich zowel tot de Voedselraad, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en verenigingen als individuele bewoners.
 
Om haar voedselstrategie vorm te geven vertrekt de stad vanuit enkele gerichte vragen. Hoe werken we aan gezonde voeding op school? Welke kansen liggen er voor de horeca? Hoe kunnen we de logistieke aanvoer van voedselproducten verbeteren? Welke afvalstromen kunnen we als grondstof gebruiken voor nieuwe hoogwaardige producten? Welke ruimte is er in en rond de stad voor duurzame voedselproductie? Wat kunnen burgerinitiatieven betekenen? En hoe kan de stad zelf het goede voorbeeld geven?
 
Het participatietraject loopt tot de zomer. In het najaar zal de stad de strategie finaliseren, waarna concrete acties kunnen versterkt of opgestart worden. Op 15 juni staat het grote participatiemoment ingepland. Hou deze pagina in het oog voor meer info...
 
Rikolto en Let Us helpen steden en gemeenten met hun voedselstrategie
 
Heel wat steden en gemeenten deden al een beroep op de expertise die Rikolto wereldwijd opbouwde bij het creëren van lokale voedselstrategieën. In België koppelen we die kracht aan de expertise van Let Us en Le Vuur. Met een goede voedselstrategie brengen we alle lokale spelers samen om via voeding een antwoord te geven op de maatschappelijke problemen van vandaag en morgen.
 
Dit artikel draagt bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelen:
  • Toegevoegd: 09/12/2020
    Jouw partner: Rikolto vzw
    Aanbod voor: Lokaal bestuur

    Heeft jouw gemeente al een lokale voedselstrategie? Rikolto brengt het landbouw- en voedselsysteem van jouw gemeente kaart en ontwikkelt concrete acties die zorgen voor duurzame, gezonde voeding in de hele gemeente. Van boer tot bord: iedereen heeft er baat bij. Horeca, scholen, landbouwers, cateraars en andere stakeholders zitten samen om een visie uit te werken, gericht op het verduurzamen van de lokale landbouw- en voedingssystemen.