U bent hier

16.000 extra bomen, 8 kilometer hagen en 160 laadpalen tegen 2030

Bron: 
HLN 30 september 2021
Dit artikel werd gereproduceerd met toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden. Elk hergebruik dient het voorwerp uit te maken van een specifieke toestemming van de beheersvennootschap License2Publish: info@license2publisch.be.

Voor elke Diksmuideling een boom: dat is het opzet. De aanplant van 16.000 nieuwe bomen is een van de acties in het klimaat- en energiepact van de Vlaamse overheid waarop het stadsbestuur heeft ingetekend. En er is nog meer nodig om op een jaarlijkse subsidie van ruim 60.000 euro te kunnen rekenen. 

In acht jaar 16.000 bomen planten, betekent dus jaarlijks 2.000 bomen in de grond. 

"Zowel de bomen op openbare als private grond tellen mee", onderlijnt milieuschepen Marc Deprez (Idee Diksmuide). "We moedigen onze inwoners aan om elke boom die ze zelf planten aan te geven, zodat we alles netjes kunnen bijhouden. Hopelijk kunnen we in de Rapestraat een bos aanplanten en zet de Raad van State alsnog het licht op groen voor een bos van meer dan één hectare in de Galileistraat. Op één hectare kan je al snel 3.200 bomen planten. Daarnaast staat in het pact dat we tegen 2030 acht kilometer extra hagen moeten plaatsen. We kijken daarbij vooral naar industrieterreinen en landbouwbedrijven die hagen als groene buffer kunnen planten. Nog een ambitie is het ontharden van 16.000 vierkante meter. Sommige voetpaden in wijken zullen we vervangen door grasstroken. In welke buurten dat zal zijn, moeten we nog overleggen." 

Jaarlijkse evaluatie 

Naast groen heeft ook energie haar plaats in het plan. "In onze stad hebben we momenteel 9 laadpalen", stelt Deprez. 
"Dat moeten we binnen de acht jaar optrekken naar 160. Op de geplande parking bij het station komen er alvast acht maar ook privé-initiatieven tellen mee. Ik denk maar aan laadpalen bij warenhuizen. In onze eigen stadsgebouwen moet de CO²-uitstoot met 40 procent naar omlaag tegenover 2015 en ook de openbare verlichting moet uitsluitend met ledlampen werken. Die ommezwaai is volop aan de gang." 

Oppositiepartij Vooruit vroeg een jaarlijkse evaluatie en zal die ook krijgen, belooft de schepen. "Dat is ook nodig als we elk jaar een subsidie van 60.292 euro willen krijgen. Daarboven voorzien we met het stadsbestuur nog eens hetzelfde bedrag." (GUS) 

Wil jouw gemeente ook werken aan de werven van het Lokaal Energie en Klimaatpact? 
Bekijk het ondersteuningsaanbod van Gemeente voor de Toekomst of kom naar de infosessies.

Dit artikel draagt bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelen: